Gönderen Konu: TÜRK DİLİ ARA SINAV SORULARI  (Okunma sayısı 38195 defa)

Çevrimdışı zyndan

 • KıdemLi Uye
 • ****
 • İleti: 110
 • Teşekkür: 4
TÜRK DİLİ ARA SINAV SORULARI
« : Mart 26, 2009, 14:13:46 »
TÜRK DİLİ 2004-2005 ARA SINAV SORULARI

1. Aşağıdakiler den hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A) Doğal bir iletişim aracı olması
B) İşaretler sistemi olması
C) Uluslararası anlaşmayı sağlaması
D) Canlı bir varlık olması
E) Ulusal kimliğin temeli olması
2. Sözcük köklerinin değişmeyerek ulanan eklerle yeni anlam ve görev kazandığı dillere ne ad verilir?
A) Yalınlayan diller C) Bükümlü diller
B) Bağlantılı ve kaynaştıran diller D) Çok heceli diller
E) Tek heceli diller
3. Aşağıdakilerden hangisi Güneybatı (Oğuz) Grubu Türk lehçelerinden biri değildir?
A) Yeni Uygur Türkçesi C) Türkmen Türkçesi
B) Türkiye Türkçesi D) Gagauz Türkçesi E) Azerbaycan Türkçesi
4.Türk dilinde farklı yazı dilleri hangi yüz yıllarda görülmeye başlanmıştır?
A) IX ve X B) X ve XI C) XI ve XII D) XIII ve XIV E) XIV ve XIX
5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ters anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A) Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
B) Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğe ir.
C) Kurunun yanında yaş da yanar.
D) Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler.
E) Can canın yoldaşıdır.
5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ters anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A) Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
B) Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğe ir.
C) Kurunun yanında yaş da yanar.
D) Deveye inişi mi seversin yokuşu mu demişler.
E) Can canın yoldaşıdır.
6. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "rahat ve huzurlu olma" anlamı taşımaktadır?
A) Gönül darlığı C) Gönül bağlamak
B) Gönül ferahlığı D) Gönül eğlendirmek E) Gönül koymak
7. "Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır."
I II III IV
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfattır?
A) l-ll B) l-lll C) ll-lll D) ll-IV E) IV-1
8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklere gelen eklerden hangisi yapım eki değildir?
A) Sesi kısılan çocuk Orhan değil mi?
B) Bir dizi olaya tanık oldum.
C) Su dolu kap işime yaramaz.
D) Bu bir bakıma sezi İşidir.
E) Sizin kazı işleri nasıl gidiyor?
9. Bir ilkbahar sabahı gelenleri karşılamak için, köyün iki kilometre uzağındaki tren istasyonuna gittik.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur?
A) Kim? B) Nereye? C) Neden? D) Nasıl? E) Ne zaman?
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından olumlu bir cümledir?
A) BU kitabı okuyacak değilim. C) Kardeşim tembel bir öğrenci değildir.
B) Ahmet Uludağ'a gitmiş değildir. D) Spor için erkenden kalkacak değilim
E) Yemeği pişirecek değilim
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "arasöz" kullanılmıştır?
A) Ben ne zaman gitsem, tam elimi zile basarken kapıyı açıverirdi.
B) Uzun boylu, ipince, yüzü sivilceli bir çocuktu.
C) Uğur, doktoru görünce ağlamaya başladı.
D) Artık aşk, hava, bulut, su onun için şiir konusu olmaktan çıkmıştır.
E) O zaman Orhan şiirini, yalnız şiirini değil, bütün kalemini doğruluğun emrine verdi.
12. "Annem dûn Ankara'ya gitmişti." cümlesinde "Ankara'ya" sözcüğü cümlede hangi öğe olarak kullanılmıştır?
A) Belirtisiz nesne B) Özne C) Dolaylı tümleç D) Zarf tümleci E) Belirtili nesne
13. Asağıdakilerin hangisinde "mi" nin yazımı yanlıştır?
A) Bu işten yeterince para alıyor musunuz? C) O, böyle filmleri sever miymiş?
B) Aradığınızı bulamadınız mı? D) Yol ağzındamı bekleyecek?
E) Oraya yarını mı, yoksa bugün mü gideceğz?
14. Aşağıdakilerin hangisinde "de, da"nın yazımı yanlıştır?
A) O da senin gibi mi düşünüyor?
B) Bu işte onunda yararı olmadı mı?
C) Sinemaya birlikle de gidebiliriz.
D) Siz de mi Elazığ'a taşındınız?
E) Bu konuda da seninle aynı fikirdeyiz.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılmasıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) Okullar her yıl eylül ayında açılır.
B) Fatma kalfa evin bütün işini görürdü
C) Keşanlı Ali destanını daha önce de izlemiştim.
D) Dün muhtar Musa'yı gördüm.
E) Son kez 26 nisan 1996'da görüşmüştük.
16. Aşağıdakiler den hangisinde, virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A) Kış mevsimini, bahara özlem duyarak geçirdik.
B) Bu söylentiler, günden güne yayıldı.
C) Gelecek yıl, üniversite sınavlarına girecek.
D) Birkaç gün geçince, avukata başvurmaya karar verdi.
E) İhtiyar, doktora torununu muayene ettirmek istiyordu.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılamaz?
A) Yemeklerin hangisinden başlayacağımı şaşırdım
B) Kim yazıyor bu duvar yazılarını
C) Bütün bunları aklında nasıl tutuyorsun
D) Öğretmek aynı zamanda ikinci kez öğrenmek değil midir sence
E) Şiirin anlamı daha önemli değil m
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz yardımcı eylem kullanımından kaynaklanan bir yanlışlık vardır?
A) " Biraz yavaş anlatın." diye rica etti
B) Onun denize gireceğinden kuşku etti.
C) Birdenbire gözlerinden yaşlar dökülüverdi.
D) Bunca zaman ona katlandı, dişini sıktı, sabretti.
E) " Su üstünde yürüyebilir misin?" dedi.
19. "Her belirti hastalık demek anlamına gelmez."
Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakiler den hangisi yapılmalıdır?
A) "Her belirti" yerine "belirtiler" sözcüğü getirilmeli
B) "gelmez" yerine "taşımaz" sözcüğü getirilmeli
C) "hastalık" tan sonra "başlamış" sözcüğü getirilmeli
D) "belirti"den sonra "kesinlikle" sözcüğü getirilmeli
E) "demek" sözcüğü atılmalı
20. Ahmet, tam dört saat süre ile dalgalarla
I II III IV
mücadele etti.
V
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi gereksizdir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

CEVAPLAR
1-C 11-E
2-B 12-C
3-A 13-D
4-D 14-B
5-E 15-A
6-B 16-E
7-D 17-A
8-A 18-B
9-D 19-E
10-C 20-C

TÜRK DİLİ 2005-2006 ARA SINAV SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi Kaşgarlı Mahmud' a aittir?
A) Nehcü'l Feradis
B) Muhakemetü'l Lûgateyn
C) Kutadgu Bilig
D) Atabetü'l Hakayık
E) Divanü Lûgati't-Türk
2. "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul." cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Basit cümledir.
B) Eylem cümlesidir.
C) Devrik cümledir.
D) Düz cümledir.
E) Olumlu cümledir.
3. "Dilde bazı sözcükler yüzyıllar ötesinden bugüne ulaşır; bazıları İse kullanımdan düşerek yerini yeni sözcüklere bırakır. Bugün eskiden kullanılan 'inhisar, mütekait, muallim' sözcüklerinin yerini 'tekel, emekli, öğretmen' sözcükleri almıştır."
Yukarıda verilen paragrafta dilin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Temelinin bilinmeyen zamanlarda atılmış olması
B) Gizli anlaşmalar sistemi olması
C) Canlı bir varlık olması
D) Sosyal bir kurum olması
E) İnsanlar arasında bir anlaşma aracı olması
4. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri ve yapısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ural-Altay dil ailesinin Ural koluna bağlı sondan eklemeli bir dildir.
B) Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı sondan eklemeli bir dildir
C) Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan eklemesiz bir dildir
D) Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlı önden eklemeli bir dildir.
E) Ural-Altay dil ailesinin önden eklemeli bir dilidir.
5.Bütün Türk lehçelerinde ızl ve ışl olan sesler aşağıdaki Türk lehçelerinin hangisinde ı\ı ve ı\ı dir?
A) Azerbaycan Türkçesi C) Gagauz Türkçesi
B) Kazak Türkçesi D) Özbek Türkçesi E) Çuvaş Türkçesi
6. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştıran dillerden biridir?
A) Eskimo dili B) Germen dili C) Latin dilleri D) Baltık islav dilleri E) Kelt dili
7. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "rahat vs huzurlu olma" anlamı taşımaktadır?
A) Gönül bağlamak C) Gönül ferahlığı
B) Gönül darlığı D) Gönül eğlendirmek E) Gönül koymak
8. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinin öznesi ortak değildir?
A) Onu burada epeyce beklemiş, gelmeyince eve gitmişti.
B) Dalgın dalgın yürüyor çevresine hiç bakmıyordu.
C) Yol önce ikiye ayrılıyor, sonra sola kıvrılıyordu.
D) Güneş artık ısıtmaz olmuş, soğuklar başlamıştı.
E) Bu düşünceler onu rahatsız ediyor, bir türlü uyutmuyordu
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi " nerede, neyi, kiminle, ne zaman" sorularına sırasıyla yanıt vermektedir?
A) Okulda bu konuyu seninle her an tartışabilirim.
B) Pazarda bunları her gün fazlasıyla bulabilirsin.
C) Sabahtan beri seni orada birlikte bekledik.
D) Bu konuyu orada seninle yarın çözüme ulaştırırız.
E) Ali'yle beni bu duraktan sabahleyin alırsınız.
10. "Senin yanında olmak, bu konuda senin düşünceni bilmiyorum, ama benim için dünyanın
I II III IV
en büvük mutluluğudur"
V
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden ad yapan ek vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "arasöz" kullanılmıştır?
A) Uğur beni görünce "Sabriye'yi tanımadın mı?' dedi.
B) Uzun boylu, ipince, yüzü sivilceli bir çocuktu.
C) Ben ne zaman gitsem, tam elimi zile basarken kapıyı açıverird.
D) Artık aşk, hava, bulut, su onun için şiir konusu olmaktan çıkmıştır.
E) O zaman Orhan şiirini, yalnız şiirini değil, bütün kalemini doğruluğun emrine verdi.

12. "Kaymakam, belediye reisini daha fazla sıkıştır am az di." cümlesinde altı çizili sözcüklerin görev bakımından türü nedir?
A) Ad
B) Edat
C) Zarf
D) Ünlem
E) Fiil
13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ters anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
A) Can canın yoldaşıdır.
B) Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir.
C) Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu demişler.
D) Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin.
E) Kurunun yanında yaş da yanar.
14. Aşağıdakilerden hangisinde "de" nin yazımı doğrudur?
A) Uyanıncada ona bu ilaçtan verin.
B) Bende ne aradı ki bulamam iş olsun.
C) Herkes gibi bizde onunla tanışmayı istedik.
D) Yüzüme bakıp ta konuşsan daha iyi dur.
E) Sinop'ta Karadeniz'in yeşil bir beldesidir.
15. AşağıdakiIerin hangisinde "ki"nin yazımı yanlıştır?
A) Hasta, ilaçlarını düzenli alsın ki iyileşsin.
B) Onun düşüncelerine benimki uymaz.
C) Sorudaki inceliği anlayamadı.
D) Bende para yokki sana vereyim.
E) Teknikteki gelişmeler çok hızlı.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılamaz?
A) Hangisini okuyacağımı şaşırdım
B) Kim yazıyor bu duvar yazılarını
C) Bütün bunları aklında nasıl tutuyorsun
D) Öğretmek aynı zamanda ikinci kez öğrenmek eteği I midir sence
E) Şiirin anlamı daha önemli değil mı
17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (...) konulamaz?
A) Öyle acıkmıştık ki
B) Masamın üstünde dergiler, kitaplar, fotoğraflar
C) Toplantıya kimler gelmemişti ki: İşçiler, memurlar, esnaflar
D) Parkın iki yanında otomobiller, apartmanlar, marketler
E) Mutluluk İçin iki şey gerekir: sağlık, pars
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Selmaların evlerinin önünde seni bekliyorum
B) Ders programının dışına çıkması mümkün değildi.
C) Mademki milletvekilini halk seçiyor, onu da seçer.
D) Onları mı düşüneceksin her gün?
E) Benim bu işi yapın ya da yapmayın dememle sonuç değişmiyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır"?
A) Sofranın geç hazırlanması. hepimizi kızdırmıştı.
B) Terliyken su içilmesi hastalığa neden olur.
C) Bazı hastalıklar iyi beslenmemekten dolayı kaynaklanır.
D) Havanın sıcak gitmesi meyvelerin zamanından önce olgunlaşmasına neden oldu.
E) Onun gibi güzel çocuk görmedim.
20. Ben şundan eminin* ki bu olaylar karsısında
I II III
en çok acı duyan o olsa gerek.
IV V
Yukarıdaki cümlede anlamca çelişen sözler hangileridir?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) ll ve V E) III ve V

CEVAPLAR
1-E 6-A 11-E 16-A
2-D 7-C 12-C 17-E
3-C 8-D 13-A 18-B
4-B 9-A 14-B 19-C
5-E 10-B 15-D 20-B
« Son Düzenleme: Ekim 30, 2017, 08:00:26 Gönderen: Garfield »

Çevrimdışı zyndan

 • KıdemLi Uye
 • ****
 • İleti: 110
 • Teşekkür: 4
Ynt: TÜRK DİLİ ARA SINAV SORULARI
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2009, 14:15:28 »
TÜRK DİLİ 2006-2007 ARA SINAV SORULARI
I. Teyzesinin çantasından birkaç kuruş yürütmek istemişti.
II. Öğrenciliğimin en güzel yıllarını bu şehirde geçirdim.
III. İyi bir öğretmen sana bu konuda yardımcı olabilir.
IV. Dün sinemaya gitmek için okulu kırdık 1.Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde argo sözcük kullanılmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız lll C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve III
I. Ses uyumunun olması
II. Gramatikal cins ayrımının olması
III. Sözcük sıralanışının birbirine benzemesi
2. Yukarıdakilerden hangileri UraI –Altay dillerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
3. Dillerin yapı bakımından sınıflandırılması aşa gıda kilerden hangisinin çalışmalarına
dayandırılmaktadır?
A) Paul Regnaud C) Adam Smith
B) A. Maksimov D) Hİlaire de Barenton E) August Scnleicher
4. Başkırt Türkçesini,Tatarca dan ayıran en önemli özellik asağıdakilerden hangisidir?
A) İzi ünsüzünün /ş/'ye dönüşmesi
B) Sözbaşı /y/ ünsüzünün //ye dönüşmesi
C) /y/ ünsüzünün bazı durumlarda /c/'ye dönüşmesi
D) Sözcük ve ekbaşı fal foneminin .'h/'ye dönüşmesi
E) İkinci hecede geniş yuvarlak ünlülerin darlaşması
5. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "çektiği sıkıntıya artık dayanamaz olmak, çok bunalmak" anlamı vardır?
A) Canciğer kuzu sarmaş* B) Cana minnet bilmek
C) Canı burnuna gelmek D) Can evinden vurma î
E) Can damarına basmak
6.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "El el nesine, gülerek gider yasına." sözüyle ay anlamdadır?
atına binen tez iner. elin eşeğini türkü çağırarak arar. için ağlayan iki gözden olur. , elden kalmaz, dil dilden kalmaz, ile gelen düğün bayram.
A) El atına binen tez iner. B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
C) El için ağlayan iki gözden olur. D) El, elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
E) El ile gelen düğün bayram
7. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?
A) Ormanlar her zaman oksijen deposudur. B) Sanayileşmiş ülkeler daha gelişmiştir.
C) Dün bankadan bir miktar para çektim. D) Okuldaki bazı dersler boş geçiyor.
E) O kitab: çok beğenim, onu sen de okumalısın
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ters anlamlı sözcüklerden oluşmaktadır?
A) Tenceredeki su, fokur fokur kaynamaya başladı.
B) Çocuk, ağlaya ağlaya annesinin yanına koştu.
C) Birden gözleri dolu dolu oldu.
D) Her konuda bilir bilmez konuşuyordu.
E) Öyle kaba bir insan ki hatır gönül bilmiyor.
9.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi, "-lık/ -lik" ekiyle türemiş soyut bir addır?
A) Gerçek arkadaşlık bu değil bence. B) Eve yeni bir sekerlik aldık.
C) Kışlık evimizi onartıyoruz. D) Doktorluk çileli bir meslektir.
E) Sarsıntıdan kitaplık devrildi.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyleı bileşik yapılıdır?
A) Yazın sadece tatili düşünürüm. B) O, her yönüyle iyi bir öğrenciydi.
C) Sorunlar karşısında pes etmezdi. D) Onu aşağı yukan iki yıldır görmüyorum.
E) Büyüklerimizi her zaman saymalıyız.
11. "Bir küçük çeşmeyim,
Yurdumun unutulmuş bir dağında Hiç kesilmeyecek suyum Yıldızların aydınlığında Boyuna akar dururum"
Yukarıdaki dizelerde kaç tane eylem (fiil) kökenli sözcük vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?
A) Hani bana kitap getirecektin B) Nasıl biri senin şu arkadaşın
C) Onu gördüm mü söylerim D) Ne anlattığını bilen var mı
E) Neden susuyorsun öyle


13. Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir?
A) Uzunluğu iki karış İki parmaktı sadece.
B) Arabayı üstümüze sürünce hepimiz kaçıştık.
C) Hava dün daima sıcaktı.
D) Onun en sevdiği çiçek güldü.
E) İhtiyar, bahçedeki çardağın altındaydı.
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından olumludur?
A) Bu kitabı incelemiş değilim. B) Sizinle oraya gidecek değilim.
C) Verilen ödevleri yapmış değil. D) O her zam an tutarlı değiIdir.
E) O, göründüğü gibi sağlıksız değildir.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlısı vardır?
A) Siz de mi Elazığ'a taşındınız? B) Bu İşte onunda mı zararı olmadı?
C) Bu konularda sizande yardımcı oluyor mu? D) O da senin gibi midüşünüyor?
E) Oda çok zevkli döşenmiş değil mi?
16. Çatının aktarıImas için her İşçiye ikiyüz YTL haftalık ödedik.
Yukarıdaki cümlede altı çizmi sözcüklerin hangisinde yazım yanlısı vardır?
A) ikiyüz B) aktarılması C) işçiye D) haftalık E) ödedik
17. Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili sözcükten sonra virgül kullanılırsa
cümlenin anlamı değişir?
A) Genç arkadaşına döndü: "C akşam ailenin tamamı bizde toplanmıştı.' dedi.
B) Bu evi aşağı yukarı elli bine mal ettik.
C) Bu konuda bilgisi olduğunu sanmıyorum.
D) Son üç yılın şampiyonu olan o takımı yendik.
E) Onun işlerine akıl sır ermez.
18. "Bütün gözlemler şu gerçeği ortaya koymaktadır () Ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez () Doğru ve iyi yazmak ( ) belli bir eğitim görmüş herkesten beklenir {)"
Yukarıdaki parçada boş parantezle bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (.)(,)(.)(,) B) (;)(,)((.) C) (.)(,)(;)(.) D) (;)(,)(,)(!) E) ((.)(,)(.)
19. "Bu yaz için söyleyebileceğimiz en doğru şey, yağışlar ortalamanın altında geçti."
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) "için" sözü atılmalı B) "ortalama" sözü, "mevsimin" yapılmalı
C) "en doğru" sözü, "tek" yapılmalı D) "yağışlar" sözü "yağışların"; "geçti" sözü "geçtiğidir" yapılmalı
E) Cümlenin başına "buna göre" sözü getirilmeli
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) Soğuk, sıfırın altında eksi on dereceye kadar ulaşmıştı.
B) Bu ilaçtan iki günde bir günaşırı alacaksınız.
C) Çok eskiden bir padişah yaşarmış önceleri.
D) Ankara'ya gidecek, yarın buraya geri dönecek.
E) Sizinle birlikte gelmek isterdim; ama hafta sonunda çok işim var.

CEVAPLAR
1-C 11-D
2-B 12-C
3-E 13-B
4-D 14-E
5-C 15-B
6-B 16-A
7-A 17-A
8-D 18-E
9-A 19-D
10-C 20-E

TÜRK DİLİ 2007-2008 ARA SINAV SORULARI
1. XX. yüzyılın ilk yarısında Fransız bilim adamı Hilarire de Barenton dilin doğusuyla ilgili aşağıdaki dil kuramlarından hangisini ileri sürmüştür?
A) Ay- Dil Kuramını B) İş Kuramını C) Yansıma Kuramını D) Güneş-Dil Kuramını E) Ünlem Kuramını 2.Beş duyu ile kavranan yani anlaşmayı sağlayan bütün işaretleri inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fonoloji B) Semiyoloji C) Filoloji D) Morfoloji E) Fizyoloji
3. I Çince
II. Arapça
III. Fransızca
IV. Türkçe
Yukarıdakilerden hangileri yalınlayan dillere örnektir?
A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız IV D) I ve IIIE) I, III ve IV
4. XI. yüzyılda Orta Türkçe döneminin temel eseri asağıdakilerden hangisidir?
A) Garibname B) lşıkname C) Destan-ı Yusuf D) Dede Korkut E) Divanü Lugati't-Türk
5. Türkçenin yabancı sözcüklerden
arındırılması, yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkların giderilmesi amacıyla Türk Dil Kurumu tarafından ]\k yapılan 6 ciltlik çalışma, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Tarama Sözlüğü B) Derleme Sözlüğü C) Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi
D) Türkçenin Grameri E) Deyimler Sözlüğü
6. Türklerin Malazgirt Savaşı öncesi ve sonrasında Anadolu'ya geçerek beylikler ve Osmanlı Devleti'ni kurmalarıyla XIII. yüzyıldan başlayarak oluşan yazı dili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karahanlı Türkçesi B) Yeni Türkçe C) Türkiye Türkçesi D) Eski Anadolu Türkçesi E) Osmanlıca
7. Kutadgu Bilig adlı eserin dili, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Hakaniye Türkçesine B) Çağatay Türkçesine C) Kıpçak Türkçesine
D) Özbek Türkçesine E) Kazak Türkçesine
8. I. Anlatım gücünün yüksekliği
II. Sözcüklerin değişik kavramları ayrı ayrı karşılayabilmesi
III. Tarihi boyunca geniş bir sözvarlığı ortaya koyması
IV. Sözcük sayısının sınırlı olması
Yukarıdakilerden hangileri dilin zenginliği konusunda kesin bir ölçüt sayılır?
A) Yalnız l B) Yalnız C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve III
9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi iki yargılı değildir?
A) Bakmaz haline, kama takar beline. B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
C) Evine örme örmez, ele halı dokur. D) Dağdan ayı gelir, ahırdan öküzü çıkarır.
E) Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine.
10. "Düşmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yağmak" anlamında kullanılmıştır?
A) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.
B) Ağaçların gölgesi buraya düşüyordu.
C) Benim not ortalamam çok düştü.
D) Masanın üstündeki kaplar yere düştü.
E) Yüksek yerlere mevsimin ilk karı düştü.
11- Aşağıdaki altı çizili bileşik yapılı sözcüklerin hangisinde, hem ses değişimi hem ses yitimi
vardır?
A) Kuzukulağı bitkisinden salata yapıldığını bilmiyordum. B) Avcılar karatavuk vurmuşlar.
C) Kardeşim sucİceâi çıkardı. D) Cumartesi günü tatile gidiyorum.
E) Dayım otelde asa bas olarak çalışıyor.
12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
A) Canın ne isterse onu yap. B) Sunuş konuşmasını kim yapacak?
C) Kişinin kendine saygısı olmalı. D) Sizin kazı işleri nasıl gidiyor?
E) Atların koşumu iyiydi.
13. "O konuşmaya başladı mı herkes susar."
Bu cümlenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bileşik-devrik-ad B) Bileşik-düz-eylem
C) Basit-düz-eylem D) Basit-devrik-eylem E) Basit-devrik-ad14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
A) Bu yaşa kadar okumamış değil.
B) Bütün bunların neye mal olduğunu bilmiyor değil.
C) Okumanın bu kadar önemli olduğunu anlamış değil.
D) öğrencilerin başarılı oluşunda ailenin etkisi yok değil.
E) Etrafında olup bitenlerden haberi yok değil.
15. Ortodoks Kilise'si ilme öylesine bir
baskı uygulamıştı ki tarih okuyup da bunu
III IV V
anlamayan yoktur.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlısı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
16. "Hemşire üniformasını giydi kimseye
sezdirmeden babasının yattığı odaya girdi."
Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) hemşire B) üniformasını C) sezdirmeden D) babasının E) odaya
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılamaz?
A) Şiirin anlamı daha önemli değil mi
B) Bütün bunları aklında nasıl tutuyorsun
C) Kim yazıyor bu duvar yazılarını
D) Hangisini okuyacağımı şaşırdım
E) Öğretmek aynı zamanda ikinci kez öğrenmek değil midir sence
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Onun söylediklerine kimse kulak asmıyordu.
B) Küçücük meseleyi büyüttü de büyüttü.
C) Küçük çocuğun üstü başı çamura bezenmişti.
D) Onlar epeyce ilerlemişler, artık görünmüyorlar.
E) Yol önce ikiye ayrılıyor, sonra sola kıvrılıyordu.
19. Çağdaş toplum olmanın yolu çağdaş eğitimden ve terbiyeden geçer.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?
A) "yolu" sözcüğü 'yollan" yapılarak
B) "olmanın" sözcüğü çıkarılarak
C) "olmanın" sözcüğü yerine "olmak" getirilerek
D) "eğitimden" sözcüğü "eğitimlerden" yapılarak
E) "ve terbiyeden" sözleri çıkarılarak
20. Onu doktora götürmek kesinlikle mümkün olmayabilirdi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşa gıda kilerden hangisidir?
A) Tümleç eksikliği
B) Gereksiz yardımcı eylem kullanılması
C) Çelişen sözler kullanılması
D) Yazım yanlışlığı
E) Noktalama eksikliği

CEVAPLAR
1-D 11-D
2-B 12-A
3-A 13-B
4-E 14-C
5-C 15-B
6-D 16-A
7-A 17-D
8-E 18-C
9-B 19-E
10-E 20-C
« Son Düzenleme: Kasım 14, 2015, 23:13:37 Gönderen: Garfield »

Çevrimdışı Garfield

 • Garfield
 • Administrator
 • Aktif Uye
 • *******
 • İleti: 99
 • Teşekkür: 66
  • AÖF Cafe
Ynt: TÜRK DİLİ ARA SINAV SORULARI
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2015, 12:07:34 »