Gönderen Konu: AÖF TÜM FİNAL WE BÜTÜNLEME SORULARI. DERS DERS....  (Okunma sayısı 7775 defa)

Çevrimdışı BUGRA.2000

  • Okuyucu
  • *
  • İleti: 2
  • Teşekkür: 0
   
YÖNETİM ORGANİZASYON 2006 FİNAL SORULARI

1.Yeni bir kişinin işe alınması ve eğitilmesi sürecine ne denir?
Yanıt: Kadrolama
2.Bilgi, Finans ve insan kaynakları yönetim teorisini belirleyen güçlerden hangisinin kapsamında yer alır?
Yanıt: Ekonomik güçler
3.Aşağıdakilerden hangisi Douglas McGregor’un X teorilerinden biri değildir?
Yanıt: İnsan için çalışmak oyun oynamak kadar doğaldır
4.Harwood araştırmaları aşağıdakilerden hangisini amaçlar?
Yanıt: Ürün model değişikliklerinin üretim miktarına etkisi
5.Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisinin öğeleri arasında yer almaz?
Yanıt: Entropi
6.Büyüklüğü amacı yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne denir?
Yanıt: Yapay Sistem
7.Siparişi temel alan üretim sistemi hangisidir?
Yanıt: Birim Üretim
8.Herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlara ne ad verilir?
Yanıt: Prosedür
9.Planlamanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Misyon ve Vizyonun açıklanması
10.Aşağıdakilerden hangisi gelecekteki işgücü hareketinin tahmininde dikkate alınması gereken faktörlerden değildir?
Yanıt: Kültürel değişiklikler
11.İnsan kaynakları planlamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Gereken sayıda ve nitelikte işgücünün istenen yer ve zamanda hazır bulundurulması
12.Belirli bir amaca ulaşmak için başkalarını etkileme sürecine ne ad verilir?
Yanıt: Güç
13.Belli görevlerin yerine getirilmesi için yetkinin bir yöneticiden diğerine aktarılmasına ne denir?
Yanıt: Yetki Göçerimi
14.İstenilen performans - Gerçekleşen performans formülü neyi ifade eder?
Yanıt: Faaliyet gereksinimi
15.Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
Yanıt: Planlama
16.İşlevlere göre bölümlendirilmiş organizasyon üzerine ürünlere göre bölümlendirilmiş organizasyonun yerleştirilmesi ile elde edilen yapıya ne denir?
Yanıt: Matriks organizasyon yapısı
17.Uygulaması en basit, maliyeti en düşük organizasyon yapısı hangisidir?
Yanıt: Komuta Organizasyon
18. Şirket amblemi özel iş giysileri aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Yanıt: Semboller
19.Japon işletmeleri, köklü siyasal partiler hangi kültüre örnektir?
Yanıt: Güçlü Kültür
20.Ürünün reklâmlarla kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak değerlendirilmesine ne denir?
Yanıt: Algılama
21.Yeniden yapılanmanın ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Müşteri gereksinimlerinin belirlenmesi
22.Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın ilkelerinden biri değildir?
Yanıt: Dikey yapı üstünde yoğunlaşmak
23.Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın fiziki teknik boyutunda yer alır?
Yanıt: Teknoloji yapısı
24.Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan işletme içi faktörler arasında yer almaz?
Yanıt:
25.Aşağıdakilerden hangisi Krizin aşamalarından biri değildir?
Yanıt:
26.İşletmelerde en önemli gider kalemi hangisidir?
Yanıt: Personel giderleri
27.Devlet ekonomisine en çok önem veren yaklaşım hangisidir?
Yanıt: Keynesyen
28.Sistem yaklaşımı ya da Durumsallık yaklaşımı tanımı verildi nedir diye soruldu
iş ve sosyal güvenlik hukuku1)Aşağıdakilerden hangisi iş ilişkileri ve yaşamında korumak amacıyla doğmuş olan bir ilkedir?
c)işçinin korunması ilkesi
2)işletmede kapak başına 5 ytl alan işçi hangi ücret sistemine göre çalışır?
c) akort ücret
3)7.5 saat çalışılan bir iş yerinde kaç saat dinlenme süresi vardır?
c) yarım saat
4)Aşağıdakilerden hangisi kadın işçilerin çalışabilecekleri iştir?
c) Tarım işleri
5)Bağkurda hangi sigortadan yararlanılmaz?
c)analık
6)mallüllükle ilgili hangisi yanlıştır?
c)3000 gün prim ödemiş olmak gerekir.
7)ssk da giriş keseneği oranı nedir?
c)%25
8)emekli sandığı hangi kuruma bağlıdır?
c)maliye bakanlığı
9)bağkurda en yetkili organ hangisidir?
c)yönetim kurulu
10)sendika kapanınca malları ne olur?
c)aynı işkolundaki konfederasyona devredilir
11)sosyal güvenlik sigortasında isteğe bağlı olarak yararlanmak isteyenler ne kadar prim öder?
c)%20
12)ölüm ödeneğinden anne ve babalar nasıl yararlanır?
c)ölen kişinin eşi ve çocuklarından pay artarsa
13)işsizlik sigortası hangi yasayla ne zaman çıkarıldı?
c)1999 tarihli ... yasayla çıkarıldı.
14)yaşlılık aylığı alanlar kendisi ve yakınları hangi yardımdan yararlanır?
c)sağlık yardımından yararlanırlar
15)başkasının bakımına muhtaç birine ne oranda aylık bağlanır?
c)%70
16)ayakta tedavi oranı nedir?
c)2/3
17)emekli sandığından en çok kaç yıl sonra emekli olunur?
c)30
18)sendika ve aynı işkolundaki konfederasyon kapanınca malları ne için kullanılmaz?
c)II-III-V
19)hangisinde grev yasağı yoktur?
c)temel gıda satan işyerleri
20)toplu iş sözleşmesi........................................ ?
c)120 gün
21)............................................... ........değildir?
c)yüksekokul mezunu olması
22)sendika tarafları grevin ertelenme kararının iptali için nereye başvurur?
c)danıştay
23)askere giden bir işçinin iş feshi ne zamana kadar yapılmaz?
c)............
24)aşağıdakilerden hangi durumda arabulucudan yararlanılmaz?
c)............
25)hangisi emekli sandığı kurumlarından değildir?
c)...................
26)işçi işten çıkacağını bildirip hemen işten ayrılırsa bu nasıl bir fesihtir?
c).................
27)işletmenin mali ve idari denetimini hangi organı yapar?
c)teftiş kurulu
diğer dersleri isteyen arkadaşlar istediği desleri yazmaları yeterli gerekeni yaparız her konuda


MALİYET MUHASEBESİ 2005 FİNAL (maliyet muhasebesini )2005 bulabildim yararlı olurum inşallah
 Hangisi yardımcı malzemedir?
 Cıvata
 hem gelir hemde maliyetin kontrol edildiği
 kar merkezi
 katkı oranı% 60
 FİFO ya göre stokta kalan malzemenin maliyeti
 3000
 birinci dağıtım sayısal soru
 105
 satılan malın maliyeti
 17000
 muhasebe kayıt sorusu
 yarı mamulun 1. safhadan 2. safhaya devredilmesi
 Üretime yarı mamul gönderildiğinde ne olur?
 Maliyet gideri
 yıllık izin ücretleri
 genel üretim gideri
 100 br mal 400.000 tl den imal ediliyor 10 birim kusurlu 500tl den birim maliyet ?
 4050
 fiziksel ölçüler yöntemi katsayılarıda var
 900
 maliyetlerin düşürülmesi için ne gerekir?
 Toplam sabit maliyetlerin azaltılması
DİĞER SORULAR
1. BAŞABAŞ NOKTASI SATIŞ MİKTARI
2. ÜCRET FARKI
3.SAPMA SORUSU SÖZEL
4. ORTALAMA YÖNTEMİNE GÖRE EŞDEĞER BİRİM(1750)
5. FİFO YÖNTEMİNE GÖRE EŞDEĞER BİRİM
6.FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SAYISAL SORU
7.KARMA MALİYETLERDEN BİRİ DEĞİLDİR?(MALİYET HACİM KAR)
8. B ÜRÜNÜ ÜRETİMDEN KALDIRILIRSA (25 MİLYON KAR ARTAR)


2006 Finansal Yönetim Final

1) İşletmelerde hazırlanan bütçelerin bir ana bütçede birleştirilmesi hangi ilkeyi ifade eder?
Y: Birlik ilkesi
2)Projelerle ilgili risk hesaplamalarının yapılabilmesi için her şeyden önce hangisinin belirlesi gerekir?
Y: Olasılık dağılımı
3)Beklenen Getiri Gerçek Olasılıklar(%)
1.000 50
2.000 25
3.000 25
Bu bilgilere göre projenin beklenen getirisi ne kadardır?
Y: 1.750
4)Kiralamayla ilgili hangisi yanlıştır?
Y: Kiracı dönem sonunda hurda değerden yararlanır
5)Vergi oranı % 50 olduğunda % 70 faizli banka kredisinin gerçek maliyeti % kaçtır?
Y: 35
6)Kişi yada kurumların yararlanacağı para, fon yada sermayenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Y: Finans
7)Bileşik faizle ilgili soru tam hatırlamıyorum ama beş yıllığına şeklindeydi değil mi?
Y: 1526
8)Kendiliğinden oluşan kredi hangisidir?
Y: Ticari kredi
9)Hazine garantili fon aşağıdakilerden hangisidir?
Y: E Tipi Fon
10) Aşağıdakilerden hangisi sabit gider arasında yer almaz?
Y: hammadde
11)Birleşik kaldıraç derecesi 3, faaliyet kaldıraç derecesi 2 olan işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?
Y: 6
12)Sürekli çalışma sermayesi
13)Nakitle ilgili bir soru vardı
14)Yarı mamul bulundurmanın faydası
15)3/10 net 30 şeklinde satış koşulunun ifadesi hangisidir?
Y: 30 gün vadeli alacak 10 gün içind ödenirse yüzde 3 peşin iskontosu yapılacaktır
16)Yatırımın faydalı üretimde bulunaBileceği süreye ne denir?
Y: Ekonomik ömür
17)Kendiliğinden oluşan kredi aşağıdakilerden hangisidir?
Y: Ticari Kredi
1Güvenceli tahvil sorusu
19)İşletmenin toplam öz kaynaklarının hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değere ne denir?
Y: Defter değeri
20) Hatır senetleri
21) Standart sapmayla ilgili bir soru
_________________

2006 Pazarlama YÖNETİMİ FİNA

1) Bir malı başka şehirlere göndererek kazanılan fayda nedir?
c) yer faydası
2)Aşagıdakilerden hangisi en çok kullanılan örnekleme yöntemidir?
c) kontenjan örneklemesi
3)Tüketici öncelikle belirli bir ürünle ilgili yüksek düzeyde bir tercihe sahip değildir, ancak ürünü alıp kullandıktan sonra bir tutum içine girmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
c)düşük ilişki hiyerarşi
4)kişinin hayranlık duyduğu kişi ve grupların tüketim davranışlarını kopye etmesi sonucu oluşan bir güçtür?
c)referans gücü
5)işletmelerin dışında kalan dernek, sendika siyasi parti hangi pazara girer?
c)kurumlar pazarı
6)Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarın özelliklerinden biri değildir?
c)çok sayıda bireysel alıcıdan oluşması
7)Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler tarafından özlemi çekilen ancak çoğu kez ortaya konamayan istek ve arzuların toplandığı bir talep türüdür?
c)gizli talep
8)Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ürettiği mal dizisinin sayısını gösterir?
c)ürün karmasının eni
9)Bir cep telefonunu internete bağlama, gprs, wap işlevlerinin kazandırılması hangisini ifade eder?
c)yeni işlevler eklenmiş ürün
10)Bir pazarda bellir bir ürünün bir tek üreticisi yada satıcısı varsa o pazara ne denir?
c)tekel pazarında fiyatlandırma
11)pazarlama kanalındaki en son bağlantıyı kim yapar?
c)perakendeci
12)Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın akışları içinde yer almaz?
c)üretim pazarı
13)Genellikle bir şehirde ya da bölgede tek bir toptancıya distribütorlük verme şeklinde yapılan dağıtım hangisidir?
c)sınırlı dağıtım
14)Aşağıdakilerden hangisi üretici ya da hizmet işletmesinin, ürünlerinin, hizmetlerinin yada ünvanının anlaşma koşulları çerçevesinde satış hakkının verilmesi olarak tanımlanabilir?
c)franchising
15)iletişim sürEci kaynağının alıcıya semboller, sözcükler, resimler seçip bunları mesajı temsil etmek üzere göndermesine ne denir?
c)kodlama
16)Satış mühendisi de denilen ve genellikle teknik eğitime sahip bir satışcının müşterisinin problemini çözmesine yardımcı olması durumuna ne denir?
c)teknik satış
17)Aşağıdakilerden hangisi hedef pazarın dikkatini ve ilgisini çekebilecek şekilde mesajın fiili bir reklama dönüştürülmesini ifade eder?
c)mesajın söylenme biçimi
18)Aşağıdakilerden hangisi veritabanı iş sürecinden biri değildir?
c) cevabı tam hatırlamıyorum ben analiz yaptım
19)Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarın özelliklerindendir?
c)müşteri bağlılığı yüksektir
20)Yüksek fiyatla rakiplerin pazara girişinden önce pazardan yüksek kazanç elde etme temeline dayanan fiyatlama stratefisine ne ad verilir?
c)pazarın kaymağını almA

2006 insan Kaynakları yönetimi final

--------------------------------------------------------------------------------

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2006 FİNAL SORULARI

1.Talep tahmininde sadece bir faktöre göre yapılan tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Verimlilik

2.Pratik ağırlıklı eğitimler ve kişisel kariyere hizmet edecek, bireysel gelişimi kolaylaştıracak programlar hangi niteliğe göre eğitim çeşididir?
Yanıt: Yönetici eğitimi

3.Aşağıdakilerden hangisi kariyer planlama sürecinde çalışan-yönetici ilişkisindeki yönelimlerden biri değildir?
Yanıt: Değerlendirme

4.Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ya da ulusal düzeyde aynı meslekte ya da iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan üst örgütlerdir?
Yanıt: Federasyon

5.Ücretler ile işletmelerin genel stratejilerinin bir arada ele alınması ve stratejik ücret yönteminin gündeme gelmesi, işletmelerin hangi kavramı giderek daha çok benimsemelerine neden olmuştur?
Yanıt: Yetkinlik

6.Güçlü bir sendikal hareket oluşturma düşüncesi meslek ve işkolu sendikalarını birleşmeye yönelterek hangi sendika türünü oluşturmayı amaçlamıştır?
Yanıt: İşkolu sendikası

7.İşgören sağlığı ve iş güvenliği yasalarının oluşturulması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Yanıt: Devlet

8.Nitelikli işgücü iş bulamazken……….
Yanıt: İşgücü piyasasındaki arz-talep dengesi

9.Açık bir pozisyon için bir adayla yapılan görüşme aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Yanıt: Örgütsel olay

10.Önleyici disiplin yaklaşımı nasıl bir anlayışa sahiptir?
Yanıt: Kurallar sayesinde bireyin suç işlememesini sağlayan

11.Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon sürecinde işletmenin tanıtımı bölümünde yer almaz?
Yanıt: Çalışma saatleri ve mola süreleri

12.Aşağıdakilerden hangisi yapıcı disiplin süreci ile ilgili doğru bir uygulama değildir?
Yanıt: Hatalı davranışları görmezden gelmek

13.Aşağıdakilerden hangisi hafif suç kategorisine girer?
Yanıt: İşletme ürünlerini yetkisi dışında satma

14.Konfederasyonlar değişik iş kollarından en fazla kaç sendikanın bir araya gelmesiyle kurulabilir?
Yanıt: 5

15.Türkiye’de bir muhasebecinin aldığı ücret İngiltere’deki bir muhasebecinin ücretiyle karşılaştırılırken aşağıdakilerden hangisinin kullanılması gerekir?
Yanıt: Her iki ülkede Reel ücret

16. Çıktıların ya da sonuçların kontrolüne kolaylık sağlayan sayısal kuralları belirlemeyi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Miktar Standardı

17.Personel bulma çabalarının Personel seçmedeki rolü aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: En nitelikli adayların başvurmasını sağlamak

18.Aşağıdakilerden hangisi iş tanımlarında yer almaz?
Yanıt: İşin gerektirdiği personel özellikleri

19.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin İnsan kaynakları Bilgi Sistemini oluştururken tercih edeceği yöntemlerden biri değildir?
Yanıt: Rakip firmanın sistemini kullanmak

20.İşletmeye özgü bir iş değerleme sistemi geliştirilirken kullanıcıların sisteme güvenlerini artırmak için nasıl bir yaklaşım izlenmelidir?
Yanıt: Katılımcı yaklaşım

21.İşverenler iş güvenliği ve işgören sağlığı ile ilgili önlemleri neye göre alır?
Yanıt: Yasal mevzuat

22.Bireylerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi sağlamak için öncelikle ne yapılmalıdır?
Yanıt: Eğitilmesi

23.Aşağıdakilerden hangisi işgören sağlığının amaçlarından biri değildir?
Yanıt: Çalışanların ekonomik tatminini sağlamak

24.Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitiminin özelliklerinden biri değildir?
Yanıt: Planlı ve sistemli olması

25.Kariyer Planlaması sürecinde birey Planlama safhasında aşağıdakilerden hangisini yapar?
Yanıt: Bireysel planlamayı gerçekleştirme ve nesnelliğe ulaşma

26.Aynı işkolunda aynı işyerinde aynı işi yapan, performansı iyi olan işçiye farklı maaş ödenmesi hangi farklılığı ortadan kaldırır?
Yanıt: Bireyler arası nitelik farklılıkları

27.Personel seçme ve yerleştirme modülünü personel bulma ve seçme sürecinde aşağıdakilerden hangisi kullanır?
Yanıt: İnsan kaynakları bölümü

28.İnsan kaynakları faaliyetlerinin koordinasyonu ne maksatla yapılır?
Yanıt: İKY Politikalarının tümünde düzenli bir şekilde uygulamak

29.Ülkemizde işletmelerde işgören sağlığı ve güvenliği aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğudur?
Yanıt: İnsan kaynakları Yönetiminin

30.Bir iş değerleme planına ihtiyaç duyulduğunu tam olarak ortaya koyabilmek için öncelikle yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Varolan sistemde yaşanan problemlerin analiz edilmesi


setenay sana ancak bu kadar yardımcı olabiliyorum kusura bakma
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 2006 FİNAL SORULARI

1. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Boğazların ele geçirilmesi

2.İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi

3. Yunanlıların İnönü ye kadar ilerlemesi ve kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Çerkez Ehem’in Kütahya da ayaklanması

4.Devrimin yürütülebilmesi ve uygulanabilmesi için değiştirilmesi gereken sistem hangisidir?
Yanıt: Hukuk

5.Avrupa’da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında olmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan harekete ne denir?
Yanıt: Reform hareketi

6..Aşağıdakilerden hangisi, belli başlı insan haklarından biri değildir?
Yanıt: Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı

7.Yabancı bilim adamlarının da katılımlarıyla Türkiye’de kurulan uluslararası sayılabilecek ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İstanbul Üniversitesi

8. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip bulundukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Cumhuriyet

9.Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılığın amaçlarından biri değildir?
Yanıt: Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine imkân sağlamak

10. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

11. Avrupa ülkelerinde Yurttaşın, devletini uluslararası bir mahkemede dava edebilmesi hangisiyle sağlandı?
Yanıt: İnsan Hakları ve Ana Özgürlükleri Korumaya Dair Sözleşme

12. Türk siyasal bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Egemenliğin ulusa ait olması

13.Kurtuluş Savaşının ilk cephesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Mersin-Tarsus-Osmaniye

14.1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile aşağıdaki gelişmelerden hangisi kaydedilmiştir?
Yanıt: Türk karasularında Türk gemilerine taşıma hakkı tanınmıştır

15. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: 1961 Anayasası

16.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılış sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Şeyh Sait ayaklanmasına parti içerisinden destek verenler bulunduğu için

17.Mevcut Siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde halkın zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: İhtilâl

18.Aşağıdakilerden hangisine Türk devrimi sonucu değişime uğramayan kültür öğelerindendir?
Yanıt: Ahlak ve Din

19.Kılık kıyafet ile ilgili getirilen yeniliklerin temelinde yatan ilke hangisidir?
Yanıt: Laiklik

20.Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm için söylenemez?
Yanıt: Kemalizm sistem haline getirilmemiştir

21.Mudanya Ateşkes antlaşmasında amaçlanan neydi?
Yanıt: Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltmaları

22.Sevr Antlaşması taslağına göre Osmanlı Devletine görünüşte bağımlı ama tam anlamıyla özerk olarak kurulacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Van-Diyarbakır yöreleri

23. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?
Yanıt: Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası

24.İlke olarak bireyden güçlü olan devleti, tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
Yanıt: İnsan hakları – hukuka bağlı devlet – bağımsız yargı

25. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
Yanıt: Toplumsal etkileşimin olması

26.Heyet-i Temsiliyenin varlığı aşağıdakilerden hangisiyle son bulmuştur?
Yanıt: TBMM’nin açılması

27.Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasinin sakıncalarından biridir?
Yanıt: Temsilcilere süresiz yetki verilmesi

28-Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?
Yanıt: Bireylerin kolektif bütünsellik içinde erimesİ

29.Aşağıdakilerden hangisi Türk devriminin sonuçlarından biri değildir?
Yanıt: Manevi değerleri ortadan kaldırmak
 

Çevrimdışı cilginturk54

  • Okuyucu
  • *
  • İleti: 8
  • Teşekkür: 0
Ynt: AÖF TÜM FİNAL WE BÜTÜNLEME SORULARI. DERS DERS....
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2008, 13:18:41 »
teşekkürler.kolay gelsin