Gönderen Konu: A.İ.İ.T 2007 ARA SINAV SORULARI  (Okunma sayısı 2916 defa)

Çevrimdışı _PFİZER_

  • Daimi Uye
  • *****
  • İleti: 518
  • Teşekkür: 24
A.İ.İ.T 2007 ARA SINAV SORULARI
« : Mart 13, 2008, 14:30:08 »
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI 2007 ARA SINAV SORULARI

1. Ulusal Kurtuluş savaşı’nın başlatılmasının karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Amasya

2. Devletin üstün gücünü gösteren en önemli nitelik aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Hukuk kuralları

3. İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Boğazların ele geçirilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma Çağı ile birlikte devletle ilgili olarak ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?
cvp:Kölelere ayrıcalıklı statü verilmesinin temel yasa olarak kabul edilmesi gerekliliği

5. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin barış için ileri sürdüğü koşullardan (Misak-ı Milli Kararlarından) biri değildir?
cvp: Osmanlı devletindeki Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği
6. I.Dünya savaşının tüm katılımcı devletler açısından en önemli genel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Amerika dahil savaşa katılan tüm ülkelerde büyük bir ekonomik bunalımın başlaması

7. 23 Nisan 1920’de toplanan 1.TBMM’yi Osmanlı parlamentosundan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Ayan ve Mebusan meclisleri yerine tek meclisten oluşması

8. Osmanlı ıslahat hareketlerinin çok uzun sürmesine rağmen toplumu kurtarıcı somut hiçbir sonuç vermemesini temel nendi aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Islahat hareketlerini yürütenlerin ileri bir toplum modelinin hangi esaslara dayandığını kavrayamaması

9. TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği üyelerini üzerinde görüş birliğine vardıkları tek nokta aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Yurdun kurtarılması

10. Osmanlı Meclis-i Mebusanının hiçbir zaman doğrudan doğruya ulusun sahip olduğu bir egemenlik anlayışını yansıtamamış olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Meclisin yetkilerini kısmak ve genişletmek hakkının kesin olarak padişahta olması
11. Düzenli ordu ilk başarılı sonucunu hangi cephede kime karşı almıştır?
cvp: Doğuda Ermenilere

12. TBMM’nin saltanatı kaldırırken saltanatın geçersizliğine başlangıç olarak aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Anlaşma devletlerinin 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal etmesi

13. 1924 anayasasına göre savaş ilanı ve barış ve uluslararası anlaşma kime aittir?
cvp: TBMM

14. Aşağıdakilerden hangisi 23 Şubat 1921’de toplanan Londra konferansının sonuçlarındandır?
cvp: TBMM hükümetinin varlığının kabul edilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi I.Dönem TBMM’nin özelliğini yansıtmaz?
cvp: Kadınların meclise girmiş olması

16. Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?
cvp: Devlet

17.Düzenli ordu ilk başarılı sonucu hangi cephede almıştır?
cvp: Doğuda Ermenilere

18.TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Yurdun kurtarılması
19-Hangisi düzenli ordu kurulurken olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başvurulan yöntemlerden biri değildir?
cvp:İngilizlerden yardım alınması

20-Türkçülük akımı Osmanlı Devletinde öncelikle hangi alanda kendisini göstermiştir?
cvpil

21.A. hangisi 1950-60 yılları arası iktidarının en belirgin özelliğidir?
cvpevrim adımlarının bir bütün olarak benimsenmemesi

22-A. hangisi Son Osmanlı mebusan meclisi üyelerinin barış için ileri sürdükleri (Misakı milli) ilkelerinden biri değildir?
cvp:Arapların çoğunlukta olduğu bölgelere bağımsızlık verilmesi

23.Ulusal kurtuluş savaşının karara bağlandığı yer?
cvp:Amasya Tamimi (Genelgesi)

24-1. dünya savaşında yapılan gizli anlaşmalarda Ürdün,Irak hangi devlete verildi?
cvp:İngiltere

25-Osmanlı Parlementosunun bir danışma meclisi olmaktan öteye gidememesinin nedeni?
cvp:Meclisi açma ve kapama yetkisinin Padişaha verilmiş olması

26-A. hangisi Aydınlanma Çağının getirdiği öemli sonuçlardan biridir?
cvp:Tüm yurttaşların devlet gücü üzeinde hakkı olduğu görüşünün belirmeye başlaması

27-Hangisi Lozan Barış Konferansında alınan kararlardan biri değildir?
cvp:Boğazlar üzerine Türkiye'nin tam anlamıyla savunma ve denetim hakkının tanınması

28-kuvayi milliye birliklerini yerine düzenliordunun kurulmasının sebeplerinden brir değildir?
cvp:anlaşma dewletlerinin kuvayi milliyeyi istememesi

29-hangisi lozan anatlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
cvp:boğazlar üstündeki denetim hakkının tamanlamıyla turklere verilmesi

30.1921 anayasındaki değişmez madde hangisidir?
cvp:egemenlik kayıtsız şartsız miletindir

31.hangisi ismet inönü nün cumhurbaşkalığında gerçekleşmemiştir?
cvp:halk ewlerini açılması

32. Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

33. 1950–60 dönemi iktidarlarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Türk Devrimini bir bütün olarak benimsememek

34. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya savaşı sonunda kurulan dünya düzeninin kalıcı olamayacağını gösteren özelliklerden biri değildir?
cvp: Almanya’nın ekonomik ve askeri yönden üstün güç olması

35. Mondros ateşkesini ateşkes kavramından çıkaran aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Yenenlerin istedikleri toprakları işgal etmesi

36. İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye yi kendisine denk siyasal organ olarak gördüğü olay aşağıdakilerden hangisidir?
cvp: Salih Paşa’nın Amasya görüşmesine gönderilmesi