Gönderen Konu: Muhasebe Uygulamaları (Test)  (Okunma sayısı 4952 defa)

shade

  • Ziyaretçi
Muhasebe Uygulamaları (Test)
« : Mart 05, 2008, 14:00:56 »
Ünite 5

1.Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar içinde yer alır?
A) Arazi ve arsalar                   B)Özel maliyetler
C) Taşıtlar                              D)Demirbaşlar
E) Makine,tesis ve cihazlar

2.Maliyet bedeli 150.000 YTL birikmiş amortismanı 60.000 YTL olan demirbaşlar 130.000 YTL’ye satılmıştır.Bu bilgilere göre kar veya zarar kaç YTL’dir?
A)40.000 YTL Zarar    B)80.000 YTL Zarar
C)40.000  YTL Kar      D)60.000 YTL Kar                   
E) 80.000  YTL Kar                   

3.Maddi olmayan duran varlıklar genelde kaç yılda amorti (itfa) edilir?
A)1         B)4        C)5
D)10       E)20

4.Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre amortisman yöntemlerinden biri değildir?
A)Normal Amortisman Yöntemi
B)Azalan Kalanlar Yöntemi
C)Madenlerde Amortisman
D)Fevkalade Amortisman
E)Artan Bakiyeler Yöntemi

5.Amortisman işlemlerine yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)Tel düzen hesap planına göre amortismanlar.
endirekt kayıt yöntemine göre muhasebeleştirilir
B)Normal amortisman oranı en fazla %20’dir.
C)Yıllık amortisman payı duran varlığın değeri ile
amortisman oranının çarpımı sonucunda bulunur.
D)Arsa ve arazilere amortisman işlemi uygulanmaz.
E)Şerefiye maddi duran varlık olmadığı için amortismana tabi değildir.

6.İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkuller üzerinde yapacakları çeşitli eklemeler ve geliştirmeler nedeniyle yaptıkları harcamalar aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
A)Şerefiye                          B)Binalar
C)Özel Maliyetler                  D)Demirbaşlar
E)Genel Yönetim Giderleri

7.X işletmesi yıl sonunda duran varlığı için amortisman ayırmıştır.İşletme muhasebe kayıtlarını endirekt yönteme göre yapmaktadır.
Buna göre işletmenin yıl sonunda yapacağı muhasebe kaydında alacaklanacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kasa
B)Birikmiş Amortismanlar
C)Ticari Mallar                           
D)Genel Yönetim Giderleri
E) Satılan Ticari Mallar Maliyeti

8.İşletme 20 Ağustos 2006 tarihinde 5.000 YTL'ye satın aldığı cihaza %20 oranında normal amortisman yöntemi uygulyacaktır.
Bu bilgilere göre dönemin amortisman payı kaç YTL'dir?
A) 500     B)1000    C)1500
D)2000     E)2500

9.Kiralanan gayrimenkuller üzerinde yapılan değer arttırıcı ilaveler olarak özel maliyetler hesabına kaydedilen tutar kira süresi  bilinmiyor ise hangi sürede itfa olunur?
A)10 yıl     B)5 yıl    C)4 yıl
D)20 yıl     E)25 yıl

10.
_____________/_______________

Kasa Hs
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
                                   Taşıtlar Hesabı
                                   Özel Fonlar Hs.
_______________/_______________

Yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)Yenileme amacıyla taşıt satışına
B)Taşıtların satın alınması
C)Taşıtların yeniden değerlemeye tabi tutulması
D)Yenileme amacı olmadan taşıt satışı
E)Taşıtlara ilişkin amortisman payı ayrılması
 

1-B 2-C 3-C 4-E 5-E 6-C 7-B 8-B 9-B 10-A


Çevrimdışı shade

  • Daimi Uye
  • *****
  • İleti: 392
  • Teşekkür: 31
Ynt: Muhasebe Uygulamaları (Test)
« Yanıtla #1 : Haziran 23, 2008, 14:52:17 »
1- Aşağıdakilerden hangisi komanditer ortağın özelliklerinden biri değildir ?
 
Cevap : Sınırsız sorumlu olması
 
2- Kurumlar vergisi oranı kaçtır ?
 
Cevap : %20
 
3- Sermaye 50, Yasal yedekler 10, Geçmiş Yıllar zararları 8, Dönem net zararı 5 YTL ise ortaklara dağıtılacak olan tutar ?
 
Cevap : 47
 
4- Ticari Kar 100, Kanunen kabul edilmeyen gider 5 YTL ise ödenecek olan kurumlar vergisi kaç YTL ?
 
Cevap : 21
 
5- ________/__________
 
    Ödenmemiş Sermaye
                Sermaye
   ____________________
 
Bu kayıt aşağıdakilerden hangisine aittir ?
 
Cevap : Sermaye taahhüdü

Çevrimdışı shade

  • Daimi Uye
  • *****
  • İleti: 392
  • Teşekkür: 31
Ynt: Muhasebe Uygulamaları (Test)
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2008, 14:43:14 »
MUHASEBE UYGULAMALARI DENEME SINAVI
 
 1.Aşağıdakilerden hangisi A.Ş yönetim kurulunun çıkardığı yedeklerdendir?
a. Olağanüstü yedekler***
b. Statü yedekleri
c. Özel Fonlar
d. Yasal yedekler
e. Kar yedekleri

Yabancı Paralar Hs.
Kasa Hesabı
20.000 3,000

2. A işletmesinin kasasında 10,000 Dolar vardır.Maliye bakanlığınca ilan edilen değerleme kuru 1 dolar için 1,50 YTL dir.Yabancı para durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kasa hesabında 4,000 YTL kar vardır
b) Kasa hesabında 6,000 YTL kar vardır
c) Kasa hesabında 6,000 YTL zarar vardır
d) Kasa hesabında 8,000 YTL kar vardır
e) Kasa hesabında 2,000 YTL zarar vardır***

3. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?
a) Maddi duran varlıklar
b) Maddi olmayan duran varlıklar
c) Ticari mallar
d) Üretilen tarımsal ürünler
e) Bankalar Hesabı***

4. Telefon giderleri 7/A seçeneğinde hangi hesapta gösterilir?
a) Ar-ge giderleri
b) Pazarlama satış dağıtım giderleri
c) Genel üretim giderleri
d) Genel yönetim giderleri***

5. Nominal değerleri toplamı 13,000 YTL olan Alacak senetlerinin tasarruf değerleri toplamının 11,500 YTL olduğu hesaplanmıştır.
Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?

a) --------------------------/-----------------------
Reeskont Faiz geliri hesabı 1,800
Alacak senetleri rees. Hs. 1,800
-------------------------/-------------------------

b) ----------------------/-------------------------
Reeskont Faiz gideri hesabı 800
Alacak senetleri hesabı 800
-----------------------/------------------------

c) ----------------------/-------------------------
Reeskont Faiz gideri hesabı 1,200
Alacak senetleri hesabı 1,200
-----------------------/------------------------


d) ----------------------/-------------------------
Reeskont Faiz gideri hesabı 1,000
Alacak senetleri Rees.Hs. 1,000
-----------------------/------------------------
e) ----------------------/-------------------****
Reeskont Faiz gideri hesabı 1,500
Alacak senetleri Rees.Hs. 1,500
-----------------------/------------------------


6. Aşağıdakilerden hangisi Duran varlıkların özelliklerinden biri değildir?
a) Ömürleri bir yıldan daha uzundur
b) Amortismana tabi tutulurlar
c) Teknoloji geliştikçe değerleri düşer
d) Maliyet bedelleri ile muhasebeleştirilirler
e) Satılmak için alınırlar***


7.Aşağıdakilerden hangisinde Alıcılar hesabı borçlandırılır?
a) Müşterilerden alınan senetler
b) Kredili mal ve hizmet satışı****
c) Şüpheli duruma düşen alacaklar
d) Takibe alınan alacaklar
e) Müşterilerden tahsil edilen para


8. Aşağıdakilerden hangisi mizanda kalan vermez?
a) Ticari Mallar
b) Alacak senetleri
c) Satıcılar
d) Satış iskontoları****
e) Bankalar


9. ------------------------/-------------------------
Kasa hesabı xx
Alacak senetleri xx
Taşıtlar xx
B.Amortismanlar xx
D.ol.dışı Gelir/Kar xx
-------------------------/---------------------------
Hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
a) Kasa
b) Alacak Senetleri
c) Taşıtlar
d) Birikmiş Amortismanlar***
e) D.ol.dışı Gelir ve karlar

10.Banka Mevduat hesabına faiz tahakkuk etmiştir hangi kayıt doğrudur?
a) ------------------------/------------------------
Banka Kredileri
Faiz gideri
-------------------------/---------------------------

b) -----------------------/------------------------
Banka Kredileri
Faiz geliri
-------------------------/---------------------------

c) -----------------------/------------------------
Bankalar
Faiz gideri
-------------------------/---------------------------
d)-----------------------/------------------------****
Bankalar
Faiz geliri
-------------------------/---------------------------
e)-----------------------/------------------------
Bankalar
Banka kredileri
-------------------------/---------------------------


11.--------------------------/----------------------
Ş.tic. alacaklar
Alıcılar
Satıcılar
--------------------------/---------------------
Karşılık Gideri
Ş.tic.alac.karşılığı
-------------------------/-----------------------
Hangi hesap yanlış kullanılmıştır?
a) Ş.tic. alacaklar
b) Alıcılar
c) Satıcılar***
d) Karşılık gideri
e) Ş.tic. alacak karşılığı

12.Öz kaynaklar bünyesini sağlam tutmak,işletmenin devamlılığını ve gelişmesini sağlamak ve öz kaynaklarda doğabilecek azalışları;karşılamak amacıyla net karın dağıtılmayıp işletmede alı konan kısım nedir?
f. Genel Yedekler
g. Sermaye yedekleri
h. Yedek****
i. Kar yedekleri
j. Özel yedekler

13.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu kalemlerinden biri değildir?
k. Brüt satışlar
l. Diğer faal.olağan G/K
m. Diğer faal.olağan G/Z
n. Olağan G/K****
o. Olağandışı G/K

14. Kasa Hesabı

2,000 1.500

Yapılan sayımda 300YTL mevcut olduğuna göre nasıl kayıt yapılır?
a) --------------------------/------------****
Sayım ve tesellüm noksanları 200
Kasa Hesabı 200
--------------------------/----------------------
b)--------------------------/----------------------
Sayım ve tesellüm Fazlalıkları 200
Kasa Hesabı 200
--------------------------/----------------------

c)--------------------------/----------------------
Sayım ve tesellüm Fazlalıkları 300
Kasa Hesabı 300
--------------------------/----------------------
d)--------------------------/----------------------
Sayım ve tesellüm Noksanları 800
Kasa Hesabı 800
--------------------------/----------------------
e)--------------------------/----------------------
Kasa Hesabı 200
Sayım ve tesellüm noksanları 200
--------------------------/----------------------

15.VUK’ ve TTK’ya göre en genel değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mukayyet Bedel
b) İtibari Bedel
c) Rayiç Bedel
d) Emsal Bedel
e) Maliyet Bedel****

16.Her yıl aynı şekilde ayrılan amortisman hangisidir?
f) Azalan kalanlar yöntemi
g) Fevkalade amortisman
h) Normal amortisman****
i) Taşıtlarda amortisman
j) Binalarda amortisman

17)2006 yılında 10,000 YTL’ye makine alınmıştır. Normal amortisman oranı % 20 dir.2007 yılında azalan bakiyeler yöntemine göre ayrılacak amortisman tutarı ne kadardır?
k) 4,000
l) 6.000
m) 2,400****
n) 3.000
o) 2,600

18.Ortakların işletme üzerindeki bütün haklarına verilen ad nedir?
p. Sermaye
q. Haklar
r. Özkaynak****
s. Varlık
t. Borç

19.Brüt satışları:10,000 SMM:7,000 Satış iskontoları :250 Satış iadeleri:200
Yukarıdaki verilere göre brüt satış karı/zararı kaçtır?
u. 2,000
v. 3,500
w. 2,500
x. 2,550****
y. 3,000

20.Hisse senetlerinin Alış değeri satış değerinden fazla olursa aradaki fark nedir?
z. Menkul kıymet satış karları
aa. Faiz Gelirleri
bb. Menkul kıymet satış zararı****
cc. Temettü geliri
dd. Kambiyo karı

21.Alınan malın maliyet unsurları şunlardır:
Fatura Bedeli:1,000
İndirilecek KDV:100
Taşıma gideri:50
Sigorta gideri:20
Maliyet bedeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.170
b) 1.000
c) 1,070****
d) 1,050
e) 1,020

22. -------------------- / ------------------------
Finansman Giderleri Hesabı
Banka giderleri hesabı
-------------------- / ------------------------
Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?
a.Alacaklı cari hesaba faiz tahakkuk kaydı
b.Borçlu cari hesaba para yatırılması
c.Borçlu cari hesaba faiz tahakkuku*****
d.Mevduat hesabından para çekilmesi
e.Borçlu cari hesaptan para çekilmesi