Gönderen Konu: Açıköğretim fakültesinde okuyan memurun aldığı ön lisans yazısı ne sağlar?  (Okunma sayısı 2655 defa)

Çevrimdışı gizem316

  • Super Moderator
  • Daimi Uye
  • *****
  • İleti: 1540
  • Teşekkür: 39
  • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Açıköğretim fakültesinde okuyan memurun aldığı ön lisans yazısı ne sağlar?
18 Aralık 2007 13:53
Uzaktan öğretim sisteminde(AÖF) 4 yıllık bölümlerin ilk iki yılındaki dersleri geçen öğrenciye talebi karşılığında verilebilen ön lisans yazısının yaptırımı nedir ve sağladığı haklar nelerdir? Bu ön lisans yazısını bürosundan alan öğrenci kurumuna intibak için başvurabilir mi? Bu durum mevcut öğrenimi olan lise mezuniyetine ön lisans mezuniyetini eklettirmiş mi olur? Öğrenmek istediğim konu ön lisans yazısıdır. Ön lisans diploması değildir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 17/9/2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değişik 12/d fıkrasının "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm uyarınca intibak yapılmasının şartı memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bir üst öğrenimi bitirmek olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan; Anayasa Mahkemesini 6.9.1995 tarihli ve Esas 1995/47, Karar 1995/40 sayılı kararıyla iptal edilmesi üzerine kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğini sağlamak üzere söz konusu kurum ve kuruluşlara gönderilmiş bulunan Başbakanlığın Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ifadeli 28.11.1995 tarihli ve 16928 sayılı yazısında, mezkûr Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 11.11.1995 tarihinden geçerli olmak üzere, Fakülte ve yüksek okulların bir ve ikinci sınıflarını başarılı olarak tamamlayanların intibak işlemlerinin ancak ön lisans diplomasının ibrazı halinde yapılacağı hususu belirtilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca bu husus 142 seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde de açıklanmış bulunmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığının Yayımlanmış olduğu mütalaaları içerisinde yer alan konuya ilişkin görüş için tıklayınız.
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
1- İntibak yapılabilmesi için bir üst öğrenimin bitirilmesi gereklidir.
2- Üst öğrenimi bitirdiğini diploma ile tevsik edilmesi ( belgelenmesi) gereklidir.
3- 3 üncü sınıfa geçtiğini belirten yazı getiren memur hakkında idareler hiçbir işlem yapamazlar.