Gönderen Konu: Eğitim Haberleri  (Okunma sayısı 12517 defa)

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #15 : Ekim 26, 2008, 16:29:23 »
Öğrenci affı yasalaştı

Buradan sizlere haberlerini devamlı olaraka aktardığım öğrenci affı en sonunda yasalaştı.

Öğrencilere okula dönme hakkı tanıyan af tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarı, 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversiteleriyle ilişiği kesilenlere af getirdi.

TBMM Genel Kurulunda, öğrenci affına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Böylece, öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilmiş oldu.

AFFIN BAŞLAMA TARİHİ 7 HAZİRAN

Kanuna göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanacak. 1980 sonrası çıkartılan aflardan hiç bir şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınacak.

Bir yükseköğretim kurumu adına, yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenim yapanlardan, başarısız olmaları nedeniyle ilişiği kesilenler de af kapsamında değerlendirilecek.

Başvuruda bulunanlar, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından, 2 aylık başvuru süresinin dolması beklenmeden de bu haklardan yararlandırılabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerliğini yapanlar terhislerini; gözaltında, tutuklu veya hükümlü olup da ceza infaz kurumlarında bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan faydalandırılacak.

SINAV VE DEVAM HAKKI-

Başvuru süresi sonuna kadar yükseköğretim kurumlarınca haklarında ilişik kesme işlemi uygulanan, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden, ilişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar da başvurmaları halinde yeniden kayıt yaptırma hakkına sahip olacak. Davanın, davacının aleyhine sonuçlanması, öğrencinin aftan yararlanmasına engel olmayacak.

Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı ve 4 sınav hakkı; devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için 4 sınav hakkı; istemeleri halinde başarısız oldukları derslere 1 eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı, devam zorunluluğu bulunmayan dersler için 4 sınav hakkı tanınacak.

Yüksek lisans öğrencileri için bir, doktora öğrencileri için de 3 yıl tez hazırlama süresi verilecek. Not ortalaması nedeniyle mezun olamayanlara, istedikleri 3 dersten not yükseltmek için 2 sınav hakkı verilecek.

LİSANS ÜSTÜ DÜZEYDE İLİŞİĞİ KESİLENLER-

Lisans üstü düzeyde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim-öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı ve 3 sınav hakkı; devam şartını yerine getirip başarısız olanlara, başarısız oldukları dersler için 3 sınav hakkı; istemeleri halinde bu dersleri değiştirerek 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme hakkı, yeterlik için 3 sınav hakkı verilecek.

Yüksek lisans öğrencileri için 1, doktora öğrencileri için 2 yıl tez hazırlama süresi, doktora yeterlik sınavına girebilmek için yabancı dil sınavında başarısız olanlara 3 sınav hakkı, sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık alanlarında başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden laboratuvar ve uygulamalı derslere devam ve eksik rotasyonlarını tamamlamaları şartıyla 3 sınav hakkı tanınacak.

AÇIK ÖĞRETİMDE KAYDI SİLİNENLERE KAYIT HAKKI-


Af kapsamında verilen sınav ve devam hakkının kullanılması süreci sonunda başarılı olanların öğrenciliğe intibakları yapılacak ve haklarında, yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılacak.

Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından başka dersler belirlenecek.

Pedagojik formasyon programını tamamlayamayanlar için 3 sınav hakkı verilecek; yapamadıkları uygulamalar için ilgili yükseköğretim kurumu tarafından devam imkanı sağlanacak. Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans, lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenlere yeniden kayıt hakkı verilecek.

Lisans programlarına devam ederken çeşitli nedenlerle ön lisans diploması alarak kurumlarından ayrılanlar da bu haklardan yararlandırılacak.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRENLER-

Lisansüstü öğrenimlerini tamamlayamadıkları için yükseköğretim kurumlarındaki görevlerine son verilenler, kendilerine tanınan haklardan yararlanarak, öğrenimlerini verilen sürede tamamlamaları kaydıyla, mezuniyetlerinin ardından 30 gün içinde YÖK'e başvuracak. Başvurunun ardından 2 ay içinde adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumuna veya YÖK'ün uygun göreceği başka bir yükseköğretim kurumuna araştırma görevlisi olarak atanacak.

Bunlardan para borçları olanların bu borçları, hizmet borcuna dönüştürülecek. Bu kişilerin haklarında başlatılan takibat ise öğrenimleri süresince durdurulacak. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan ödemeler ise iade edilmeyecek

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Adli Tıp Kurumunda tıpta uzmanlık öğrenimi görmekte iken ilişiği kesilenler de başvuru süresi içinde, Sağlık Bakanlığına veya Adli Tıp Kurumuna başvurmaları halinde tanınan haklardan, ayrıldıkları kurumlarda yararlanacak.

Askere alınmaları gerekenler ise kanunda belirtilen hakları kullanmaları halinde tecilli veya tehirli sayılacak. Bu kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik ve tecil işlemlerinde, Askerlik Kanununun ilgili hükümleri uygulanacak. Bu kişilerin askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulacak. 

TSK'YA VE POLİS AKADEMİSİNE BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI-

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlarında (GATA, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları), polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya yüksekokullara yerleştirilebilecekler. Belirlenen yükseköğretim kurumlarınca intibakları yapılan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi bu haklardan yararlanacak.

Bu kanunun eğitim-öğretime ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesinde, YÖK yetkili olacak. Sağlık eğitim enstitüleri gibi kapatılan kurumlardan ilişiği kesilenler veya kurumlarına dönmeleri mümkün olmayanlar da bu haktan yararlanabilecek. YÖK tarafından denklikleri kabul edilen yüksek öğretim kurumları belirlenerek, bu hakları kullanmaları sağlanacak.

İlişiklerinin kesildiği kurumlara dönmeleri mümkün olmayanlardan vakıf yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar, istedikleri yüksek öğretim kurumlarına yönlendirilecek. Birden fazla kurumdan ilişiği kesilenler, ilişiklerinin kesildiği kurumlardan birisine başvuruda bulunabilecek. Tıpta uzmanlık yapacaklara, ilgili mevzuatta hekimlik ve istihdam için belirlenen şartları taşımaları şartıyla, uzmanlık eğitimine devam etme hakkı

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #16 : Ekim 26, 2008, 16:37:09 »
Üniversite harcına zam yolda

YÖK, üniversite öğrencilerinden alınan katkı paylarının, enflasyon oranı da gözetilerek yüzde 10 oranında artırılması önerisini Milli Eğitim Bakanlığına sundu. Milli Eğitim Bakanlığı da öneride değişiklik yapmayarak, Maliye Bakanlığı'na iletti. Katkı paylarına yapılacak zam oranı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Harçlara yüzde 10 zam yapılması önerisinin değiştirilmeden onaylanması halinde fakültelerin katkı payları 2008-2009 akademik yılında 266-550 YTL arasında değişecek. Açıköğretim Fakültesinin harç miktarı 61 YTL’den 67 YTL’ye yükselecek.

EN YÜKSEK TIP FAKÜLTESİ EN DÜŞÜK AÇIKÖĞRETİM

Üniversitelerde en yüksek katkı payını, öğretim süresi 6 yıl olan tıp fakültesi öğrencileri ödüyor. En düşük harç miktarı açıköğretim öğrencilerinden alınıyor.

Yüzde 10 zam yapılması halinde katkı paylarının miktarları yaklaşık şöyle olacak: Tıp fakülteleri 550 YTL, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri 466 YTL, veteriner fakülteleri 364 YTL, tıbbi biyolojik bilimler ve fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, teknik eğitim fakülteleri 266 YTL, İTÜ İşletme Fakültesi 379 YTL, Mühendislik, mimarlık, mühendislik-mimarlık, inşaat, makine, maden, elektrik-elektronik, kimya metalürji, mühendislik ve teknik, uçak ve uzay bilimleri, ziraat ve orman fakülteleri 365 YTL, gemi inşaat ve deniz bilimleri, deniz bilimleri, su ürünleri, denizcilik, tekstil teknik ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar fakülteleri 300 YTL, fen, fen-edebiyat (fen programı), dil ve tarih-coğrafya, ilahiyat, eğitim, mesleki eğitim, sağlık eğitim, endüstriyel sanat eğitim, ticaret turizm eğitimi, mesleki yaygın eğitim, eğitim bilimleri, edebiyat, iletişim bilimleri ve iletişim fakülteleri 268 YTL, hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler 285 YTL.

Yüksekokullar içinde de en fazla katkı payını devlet konservatuvarı ve sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokulu öğrencileri ödeyecek.

Katkı payları devlet konservatuvarlarında 550 YTL, sivil havacılık ve yabancı diller yüksekokullarında 443 YTL olacak.

Mesleki teknoloji, tütün eksperliği, ev ekonomisi yüksekokulları öğrencileri 195, bankacılık ve sigorta, uygulamalı bilimler, ilahiyat meslek, sağlık, hayvan sağlığı, endüstriyel sanatlar, takı teknolojisi ve tasarımı, beden eğitimi ve spor, spor bilimleri teknolojisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, sağlık teknolojisi, hemşirelik, sosyal hizmetler, sağlık idaresi, ulaştırma, turizm ve otelcilik işletme ve turizm işletme ve otelcilik ve engelliler entegre yüksekokulları ile tapu kadastro, sağlık hizmetleri, sivil havacılık, sosyal bilimler, teknik bilimler, yerel yönetimler, su ürünleri ve adalet yüksekokulları öğrencileri 179 YTL katkı payı verecek.

Lisastüstü öğrenim ücreti 244 YTL’ye yükselecek.

İSTEYENE KATKI KREDİSİ

İsteyen öğrenciler katkı payını YURTKUR’dan kredi olarak alabiliyor. Katkı payları, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından herhangi birinde açtırılan hesaba yatırılıyor.

YURTKUR’dan katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler adına belirlenen katkı payı miktarları, bu kurum tarafından ilgili üniversiteye aktarılıyor.

Katkı payları, eğitim-öğretim yılı başlarında kayıt olma ve yenileme sırasında iki eşit taksitte ödeniyor.


Dış ses:Ben daha bir şey demiyorum yuhhhhhhhhh...


Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #17 : Ekim 28, 2008, 16:34:44 »
Öğrenci affına Köşk onayı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversite öğrencilerine ''af'' olanağı tanıyan kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gül, 5806 sayılı ''Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanuna göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanacak.

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #18 : Ekim 30, 2008, 21:45:02 »
Öğretmene 5 yıl doğu sürprizi

Tam 13 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Ama Bakanlığın bir sürprizi var. Bakın öğretmenlere ne imzalatılacak?

13 bin öğretmen adayını sözleşmeli olarak atamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığının atanacak adaylara 5 yıllık doğu görevi sürprizi yapacağı iddia edildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALATACAKLAR
Sözleşmeli öğretmen atamaları devam ederken, 5 Kasım’da yapılacak atamaların çoğunluğunun doğu illerine yapılacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın  doğu illerine giden öğretmenlere 5 yıllık sözleşme imzalattıracağı iddiası ortaya atıldı.

VALİ AÇIKLAMIŞTI
Hakkari Valisi Ayhan Nasuhbeyoğlu’nun basına yansıyan açıklamaları da bu iddiayı güçlendirecek cinsten. Nasuhbeyoğlu  “Bütün Hakkâri için sevindirici olan bir açıklama yapıyorum. Önümüzdeki günlerde Hakkâri ilimize 5 yıl burada kalacak şekilde 561 öğretmen tayini olacak. 1-2 ay önce yapılan sınıf ve branş öğretmen atamalarına ilave olarak çok miktarda yine sınıf ve branş öğretmeni tayini olacak” demişti.

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #19 : Kasım 07, 2008, 20:29:54 »
Öğrenci affında yaş sınırı

Aftan yararlanmak isteyenler dikkat! Öğrenci affından yararlanacakların askerlikleri ertelenebilecek. Ama yaş sınırı var...Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci affından yararlanacakların askerliklerinin, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebileceğini bildirdi. Ama bunun için bir yaş sınırı var...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5806 sayılı "Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanarak, ilişiklerinin kesildiği okullara başvuruları kabul edilen ve öğrenim hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebilecek.

29 YAŞINI AŞANLAR ASKERE

Bu süre sonunda, yükseköğretim kurumlarınca öğrenciliğe intibakları yapılan yükümlülerin askerlik işlemleri, 1111 sayılı askerlik kanunun 35/c maddesi gereğince 29 yaş sonunu geçmemek üzere ertelenebilecek.

29 yaşından büyük olanlarla, bu süre sonunda 29 yaşını tamamlamış olanların öğrenciliğe intibakları yapılmış olsa dahi öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenemeyecek.

İlişiklerinin kesildiği üniversitelere başvuran yükümlülerden, yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananların işlemlerini tamamlatmaları için yükseköğretim kurumlarından aldıkları belgelerle birlikte, ikametlerine yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden, 7 Haziran 1995 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 tarihine kadar her ne şekilde olursa olsun ilişiği kesilenler ve 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunlardan yararlanmamış olanların, 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kurumlara müracaat eden ve müracaatları kabul edilerek öğrenim / sınav hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu kurumların teklifi üzerine bir yıl süre ile tehir edilebilecek.

Tez aşamasında ilişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere iki ay içinde müracaat eden ve müracaatları kabul edilenler hakkında bu üniversitelerin teklifi halinde, 1111 sayılı askerlik kanununun 35/e maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek kaydıyla yüksek lisans öğrenimi için bir yıla kadar, doktora öğrenimi için üç yıla kadar askere sevkleri tehir edilebilecek.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye http:www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

07 Kasım Cuma
« Son Düzenleme: Kasım 07, 2008, 20:31:43 Gönderen: shade »

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #20 : Kasım 07, 2008, 21:32:32 »
AÖF'ye Serbest Giriş Geliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Ziya Özcan, açıköğretim fakültesine (AÖF) girişleri tamamen serbest hale getirmek istediklerini belirterek, ''Üniversite sınavındaki sıralamayı esas alarak, kazananların bu okuldan faydalanmasını istiyoruz'' dedi.Özcan, Açıköğretim Fakültesindeki kapasitenin tam olarak kullanılamadığını belirterek, ''Bu fakülteye girişleri tamamen serbest hale getirmek istiyoruz. 80 yaşındaki bir vatandaşımızın bile bu okullara kaydolmasını istiyoruz. Üniversite sınavındaki sıralamayı esas alarak, kazananların bu okuldan faydalanmasını istiyoruz. Böylece açıköğretimi herkese açık hale getirirsek, üniversiteye girmeyen hiç bir öğrencimiz, vatandaşımız kalmayacak'' diye konuştu.

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #21 : Kasım 23, 2008, 12:23:13 »
Aftan yararlanan askerliği erteleyebilecek!

Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci affından yararlanacakların askerliklerinin, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 5806 sayılı “Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunödan yararlanarak, ilişiklerinin kesildiği okullara başvuruları kabul edilen ve öğrenim hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebilecek.

-29 YAŞINI AŞANLAR ASKERE-
Bu süre sonunda, yükseköğretim kurumlarınca öğrenciliğe intibakları yapılan yükümlülerin askerlik işlemleri, 1111 sayılı askerlik kanunun 35/c maddesi gereğince 29 yaş sonunu geçmemek üzere ertelenebilecek. 29 yaşından büyük olanlarla, bu süre sonunda 29 yaşını tamamlamış olanların öğrenciliğe intibakları yapılmış olsa dahi öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenemeyecek.

İlişiklerinin kesildiği üniversitelere başvuran yükümlülerden, yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananların işlemlerini tamamlatmaları için yükseköğretim kurumlarından aldıkları belgelerle birlikte, ikametlerine yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden, 7 Haziran 1995 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 tarihine kadar her ne şekilde olursa olsun ilişiği kesilenler ve 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunlardan yararlanmamış olanların, 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kurumlara müracaat eden ve müracaatları kabul edilerek öğrenim / sınav hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu kurumların teklifi üzerine bir yıl süre ile tehir edilebilecek.

Tez aşamasında ilişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere iki ay içinde müracaat eden ve müracaatları kabul edilenler hakkında bu üniversitelerin teklifi halinde, 1111 sayılı askerlik kanununun 35/e maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek kaydıyla yüksek lisans öğrenimi için bir yıla kadar, doktora öğrenimi için üç yıla kadar askere sevkleri tehir edilebilecek.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek


Çevrimdışı sibela85

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1410
 • Teşekkür: 37
 • Hakkimda Bilgin yoksa, fikrinde olmasin!
Gençler Düzenli Kitap Okumuyor...
« Yanıtla #22 : Aralık 29, 2008, 14:25:00 »
 
Gençler Düzenli Kitap Okumuyor...
Bağımsız Eğitimciler Sendikasının (BES) yaptığı bir araştırma, Türkiye'de gençlerin düzenli kitap okumadığını ortaya koyuyor.
BES'in yaptığı araştırma, Ankara'da bin 861 kişiye anket uygulanarak yapıldı. Soruları yanıtlayanların çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu anket, ağırlıklı olarak 18-24 yaş grubuna uygulandı.
Ankette ''Hangi aralıklarla kitap okursunuz?'' sorusuna, gençlerin yüzde 63.9'u kitabı düzensiz aralıklarla okuduğu yanıtını verirken, yüzde 11.2'si düzenli kitap okuduğunu söyledi. Gençlerin yüzde 26.3'ü boş zamanlarını televizyon seyrederek geçirdiği, yüzde 24.5'i okuma alışkanlığına sahip olmadığı için, yüzde 18.9'u da iş yoğunluğu nedeniyle düzenli kitap okumadığını ifade etti.
Yüzde 81.3'ü kitap fiyatlarını pahalı bulan gençlerin büyük çoğunluğu korsan kitap satın alıyor. Eğitim sisteminin okuma alışkanlığı kazandırmadığını düşünen gençler, Türkiye'de kitap okumayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen kampanyaların faydalı olmadığını savunuyor.
Gençlerin yüzde 56.6'sı hediye olarak kitap alınmasını istemezken, yüzde 89.7'si Türk edebiyatına yön veren isimleri takip etmiyor, yüzde 75.9'u da evinde kitap koyduğu özel bir bölümün olmadığını belirtiyor.

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #23 : Ocak 13, 2009, 11:03:49 »
AÖF'te ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi’ başlıyor

Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi ve İngilizce Öğretmenliği lisans programları’nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri için 2008-2009 eğitim öğretim yılında topluma hizmet uygulamaları dersi başlıyor.Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarında uygulanan ders programları Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla yeniden düzenlendi. Bu kapsamda, programlardaki bazı dersler kaldırılarak yerlerine yeni dersler konuldu, bazı dersler birleştirildi ve daha önce programda yer almayan “Topluma Hizmet Uygulamaları” gibi yeni dersler programa eklendi.

Amaç; çağdaş birey olmak
Okulöncesi ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları kapsamında yürütülecek olan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi aracılığı ile öğretmen adaylarının bir birey olarak içinde yaşadıkları topluma kendi beceri ve bilgileri dahilinde katkıda bulunmaları ve karşılık beklemeksizin hizmet etme anlayışını geliştirmeleri amaçlanıyor. Diğer yandan öğretmen adaylarının katılımcı ve demokratik bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje geliştirme/uygulama konusunda daha girişken olmaları; kısacası çağdaş birey olma konusunda deneyim kazanmaları bekleniyor.

Uygulama biraz farklı
 Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin işleyişi Okulöncesi ve İngilizce Öğretmenliği Programları için biraz farklılık gösterecek. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4. sınıf öğrencileri 24 hafta süreyle haftada iki saat olarak gerçekleştirilecek bu dersin uygulamasını bağımsız anaokullarında kurulan çocuk kulüplerinde gerçekleştirebilecekler. Dersin uygulama sürecine ilişkin bilgiler öğrencilere posta yoluyla gönderilecek ve OÖLP internet sitesinde (http://www.oolp.anadolu.edu.tr) yayınlanacak.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında ise 4. sınıf öğrencileri 25 hafta boyunca tam gün eğitim veren ilköğretim okullarındaki öğrencilere ders bitiminde etüt çalışması yaptıracak. Bu uygulama ile İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin ilköğretim öğrencilerinin ingilizcelerini geliştirmelerine yardımcı olmaları hedefleniyor. Dersin uygulama sürecine ilişkin bilgilere İÖLP internet sitesinden (http://www.oolp.anadolu.edu.tr) ulaşılabilir.


Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Ynt: Eğitim Haberleri
« Yanıtla #24 : Ocak 20, 2009, 09:24:00 »
Ehliyet sınavı artık internetle

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yılda yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğu ehliyet sınavlarını sil baştan değiştiriyor.Artık, motorlu taşıt sürücü kursu sınavları klasik yöntemlerle değil, internet üzerinden yapılacak. Adayların belirlenen sınav merkezlerinde olacağı "e-sınav"lar, hafta içi ve hafta sonu, günün her saatinde yapılabilecek. Katıldığı kurslarda teorik dersleri tamamlayan adaylar sınava hemen girebilecek. Direksiyon sınavına girmek için de adaylar, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını 1 ay boyunca beklemeyecek. Sınavlar anında sonuçlanacak. Bütün adayların belirlenen bir gün içinde sınava girmesinden kaynaklanan izdiham da tarihe karışacak.

Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Bir 'bone' sınavda bütün doğruları götürdü
« Yanıtla #25 : Mayıs 15, 2009, 15:17:46 »
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan Hatice Demir, kıyafeti yüzünden ilginç bir mağduriyet yaşadı. Sınava başörtüsüyle girmesine izin verilen Demir, sonuçları beklerken üniversiteden gelen belgeyle şoke oldu. Yazıda 'Kılık kıyafet kurallarına uymadığınız için 0 aldınız.' deniyordu.

Sorun yaşamamak için bir şey söylenmemesine rağmen başörtüsünü çıkartıp sınava bone ile giren Hatice Demir, yine de dersten geçirilmedi. Başka bir derslikte aynı şekilde girdiği üçüncü sınavdan ise tam not aldı.

Büyük sıkıntılar çekerek eğitimine devam ettiğini söyleyen Hatice Demir, "Yaşadığım sıkıntılar hep beni kamçıladı. 4 çocuğum var ve azmimle onlara örnek olmak istiyorum." dedi. Babasının bilgisizlik sebebiyle kendisini okutmadığına dikkat çeken Demir, maruz kaldığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: "Bunlar eğitimci ve üniversite mezunu insanlar. Onlar neden eğitimime engel olmaya çalışıyorlar?"

38 yaşındaki Hatice Demir'in birinci sınıfı geçmek için 3 dersi kalmıştı. 3-4 Nisan tarihlerinde sınava girecek ve sınıf atlayacaktı. Yenibosna İlköğretim Okulu'ndaki sınav yerine gittiğinde gözetmenler önce başörtüsüyle giremeyeceğini söyledi. Araya okul müdürü girince sorun tatlıya bağlandı. Başörtüsünü çıkartarak bone ile soruları cevapladı. Farklı bir derslikteki üçüncü sınava da aynı şekilde girdi. Ancak geçtiğimiz gün adresine gelen sınav sonuç kâğıdı ile adeta beyninden vurulmuşa döndü. İlk iki ders için 'kılık kıyafet kurallarına uymadığınız için 0 aldınız' yazıyordu. Farklı bir derslikte girdiği üçüncü sınavın karşısında ise aldığı not vardı. Kandırıldığını anlayan Hatice Demir, "Önce sınava girmeme izin verdiler sonra üzerinde '0' yazan belge gönderdiler. Üstelik sınav gözetmeni bayan da kot pantolon giyerek kılık kıyafet kuralını ihlal etmişti." diye isyan etti.

İlköğretimden sonra okula devam edemeyen genç kadın, evlenir evlenmez eşinin de desteğiyle Açıköğretim Lisesi'ne yazıldı. Ortaokul ve liseden sonra Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı. Sınıfı geçmek için 3 dersi kalan Demir, başörtülü olarak sınava giremeyeceği söylenerek önce geri çevrildi, sonra sınava alındı, ardından da kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle sıfır ile dersten bırakıldı.


Çevrimdışı shade

 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 392
 • Teşekkür: 31
Eğitimcilerden açık öğretmenliğe tepki
« Yanıtla #26 : Ağustos 03, 2009, 15:33:20 »
Açık Öğretim Fakültesi mezunlarına tezsiz yüksek lisans ve KPSS'yi kazanmaları halinde öğretmenlik yolunu açan düzenleme  eğitimcilerin tepkisine neden oldu.

ANKARA- Açık Öğretim Fakültesi'nde Felsefe, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin kurulması ve bu bölümleri bitiren öğrencilere tezsiz yüksek lisans yapma şartını yerine getirip KPSS'de gerekli puanı almaları halinde öğretmen olma yolunun açılması Eğitim Sen'in tepkisine neden oldu.
Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, "Türkiye'de öğretmen olmayı bekleyen yüzbinlerce eğitim fakültesi mezunu vardır. Yani bir öğretmen açığı söz konusu değildir. Ayrıca, öğretmenlik mesleği örgün eğitimle kazanılması gereken kimi nitelikler gerektirmektedir. Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği formasyonun kazanılması kolay değildir" dedi.

Kılıç, "Düzenleme ilk bakışta herkese öğretmen olmak noktasında eşit fırsat sunmanın yoluymuş gibi görünse de, aksine özellikle örgün eğitimde yoğun uğraşlarla mezun olup öğretmen olarak atanmayı bekleyen ve bu bölümlere girmek ve mezun olup atanmak için uğraşıp didinen yüzbinlerce genç açısından açık bir hak ihlalidir" diye konuştu. (ANKA)