Gönderen Konu: İLETİŞİM BİLGİSİ DERS NOTLARI  (Okunma sayısı 9873 defa)

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
İLETİŞİM BİLGİSİ DERS NOTLARI
« : Nisan 01, 2010, 17:56:36 »
İletişim= anlamların paylaşım sürecidir.

İletişim süreci ve sürecin öğeleri;

*kaynak
*ileti
*kanal
*araç
*hedef/alıcı

Gürültü=kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş ,istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellenmesine neden olan şeylere denir.4’e ayrılır;

*fiziksel gürültü kaynakları
*fizyo-nörolojik gürültü kaynakları
*psikolojik gürültü
*toplumsal-kültürel gürültü

KÜLTÜR=>el değmemiş doğaya karşı ,insan varlığının ve etkinliğinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası ve bütünüdür.

Genel kültür:herhangi bir ülkenin ve toplumun hakim inançları,değerleri,hareket tarzları ve yaptırımlarının türleri temelde o ülkenin gene kültürünü oluşturan parçalardır.

Alt kültür:genel kültürdeki bir takım değerlerin ve inanışların paylaşılması,fakat aynı zamanda bazı kişilerle ,yine o toplum içinde başka değerlerinde paylaşılması biçimnde tanımlanır.

Karşıt kültür:toplumun bir takım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubu biçiminde tanımlanır.

Kültürel yayılma:belli bir toplumda ,dıştan içe doğru yada içten dışa doğru maddi ve manevi öğelerin sürekli olarak yayılması.

Kültürleme:doğumdan ölüme kadar ,bireyin toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi.

Kültürleştirme: kültürel yayılma süreci ile gelen maddi ve manevi öğelerle ,başka kültürlerden birey ve grupların ,belli bir kültüre gitmesi ve karşılıklı etkileşim sonunda her ikisininde değişmesi .

Kültürlenme:belli bir toplumun alt kültürlerinden yada farklı toplumlardan kopup gelen birey ve grupların buluşması ve etkileşim süresi sonunda , genel kültür ve alt kültürlerde bulunmayan yepyeni bir birleşime varılması,ulaşılması.

Kültür şoku:bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin,yeni kültüre uyum saglamakla karşılaştıkları güçlükler,sıkıntı ve bunalımlar , gösterdikleri tepkilerdir.

Zorla kültürleme:bir kültüre üye birey ve grupların,başka bir kültür tarafından zorla değiştirilmesi.
Kültürel özümseme:bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi,giderek kendine benzetmesi ve egemenliği altına alması.

Kültürel bütünleşme:bir kültürün özellikle kurucu öğelerinin kültürel yapıdaki dengeli bütünlüğü saglayacak biçimde karşılıklı olarak birbirine uyarlanması süresi ya da durumudur.

Kültür değişmesi:bir kültürel yapının kendiliğinden ya da zor yoluyla değişime ugraması.

Kitle kültürü:üyeleri çoğunlukla kişilikleriyle değil,bir yığının kimliği silinmiş bilinçli bilinçli irdeleme gücü yitmiş birimleri olarak duyan,düşünen ve davranan toplumun kültürüne denir.

KONUŞMA=>duygu ve düşüncelerimizi.görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme,iletme işidir.

Konuşmayı oluşturan etmenler;ses,boğumlama,konuşma dinamiğisözcük hazinesi ve biçem(üslup)’dir.

Konuşmanın öğeleri;
*dinleyici
*ortam
*konu
*konuşmacı

Konuşma türleri;
*bilgilendirici konuşma
*özel durumlarda konuşma
*ikna edici konuşma

DİNLEME=>dinleme ile ilgili üç nokta önem taşır;
***dinleme işitme değildir
***dinleme becerisi doğal değildir
***bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar

Dinleme türleri;
*Görünüşte dinleme
*Seçerek dinleme
*Saplantılı dinleme
*Tavunucu dinleme
*Tuzak kurucu dinleme
*Yüzeysel dinleme

SÖZSÜZ İLETİŞİM=>söz dışındaki sesleride içeren,sözel olmayan göstergelerden oluşan iletişim kodlarıdır.
Sözsüz iletişimin özellikleri;
*iletişimin yokluğunu olanaksız kılma
*duyguları etkin biçimde dile getirme
*ilişkileri tanımlama ve belirleme
*sözel içerik hakkında bilgi verme
*güvenilir iletiler saglama
*kültüre göre biçimleme
Sözsüz iletişimin işlevleri;
*tamamlama
*çelişme/yalanlama
*tekrarlama
*düzenleme
*yerini alma
*vurgulama
*resmetme işlevi


MİMİK=>yüz kaslarını kullanımı
JEST =>el,kol,baş,ayak hareketleri

Sesin özellikleri;
1)sesin yüksekliği
2)sesin perdesi
3)sesin ritm hızı
4)süre
5)nitelik
6)düzenlilik
7)boğumlama
8)sessizlik ve susma(3 ‘e ayrılır
a)piskolinguistik susma:konuşma süresi içinde kaynağa ve hedefe düşünme süresi veren susma tipidir.
b)etkileşimsel susma:kaynak ile hedef arasındaki etkileşimden kaynaklanır.
c)sosyo-kültürel susma:iletişimin gerçekleştiği toplum ve kültürle ilgilidir.

GRUP=>birbirleriyle etkileşimde bulunan psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluklarına denir.

Grubun oluşum nedenleri;
*fiziksel yakınlık
*ekonomik nedenler
*psikolojik ve sosyal nedenler

Grubun işlevleri;
*biçimsel ve örgütsel işlevler
*psikolojik ve kişisel işlevler
*Çok yönlü ve karma işlevler

ÖRGÜT=>ortak bir amacı yada eylemi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş örgütlerin ya da kişilerin oluşturdugu birliktir.

***yazılı kurallar örgütün iskeletini oluşturur.

Örgüt içi iletişim:örgütün amaçları doğrultusunda işleyişini sağlamak için gerek örgütü meydana getiren çeşitli bölüm yada birimler ,gerekse örgüt ile çevresi arasındaki sürekli bilgi ve düşünce alış verişine olanak sağlayan toplumsal bir süreç.

Örgüt içi iletişimin işlevleri;
1)bilgi saglama işlevi
2)etkileme ve ikna etme işlevi
3)eşgüdüm işlevi
4)emir verme ve eğitim –öğretim işlevidir.

ÇATIŞMA=>bireyler ve toplumlar arasında karşılıklı düşünce uyuşmazlığı,bağdaşmazlık ve savaş durumudur.

Graf analizine göre iletişim çatışmaları;

*aktif çatışma
*pasif çatışma
*varoluş çatışması
*tümden reddetme
*ön yargılı çatışma
*yoğunluk çatışması
*kısmi algılama çatışması
*alıkoyma çatışması

Yapısal analize göre iletişim çatışması;insan benliğni,ana-baba,çocuk ve yetişkin olmak üzere üç farklı biçimde inceleyen bir çatışma yöntemi biçimidir.

ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMANIN NEDENLERİ

*kaynakların sınırlı olması
*amaç farklılıkları
*kararların ortaklaşa alınması
*yönetim alanı ile ilgili belirsizlik
*Ödüllendirme sistemleri
*iletişim noksanlıklaı
*denetim biçimi
*değişim ve belirsizlik
*yöneticilik tarzları arasındaki farklılıklar
*statü farklılıkları
*Örgütün büyüklüğü

İKNA EDİCİ İLETİŞİMİN ÖĞELERİ
*iknacı
*ikna edici ileti
*ikna edici( kanal)
*ikna edilen (alıcı)


****Aristo’ya göre ikna,’’her durumda mevcut ikna araçlarını görebilme yeteneği”dir.
****Kenneth burke!e göre ikna, bir birey ya da grubun , dil stratejileri veya görsel imgeleri diğer bireyler yada gruplarla özdeşleşmek için kullanmaları sonucunda anlamın birlikte üretimidir.
*******Aristo’ya göre ikna,kaynağın inandırıcılığı(ethos),duygusal çekicilikler(pathos),mantıki çekicilikler(logos) ya da bunların birleşiminden oluşur.
*******Larson’a göre ikna ,tutumları,davranışları,inançları,fikirleri, ve davranışları değiştiren bir süreçtir.ikna,yalnızca kaynak ve alıcı arasında işbirliği oldugunda meydana gelir.

İKNADA KULLANILAN YAYGIN TAKTİKLER
*evet-evet taktiği
*seçenekleri sınırlama taktiği
*Soruyu soruyla yanıtlama taktiği
*kısmi taahhüt altına alma taktiği
*duyulara hitap etme taktiği
*borçlu hissettirme taktiği
*çok söyle nasıl olsa daha azını öderler taktiği

KİTLE İLETİŞİMİ=>radyo,tv,gazete gibi teknolojinin sagladığı araçlarla uzak mesafelerdeki insanlarla iletişim kurma,eğlence sunma;enfermasyon ve bilgi göndermedir.

Özellikleri;
*kaynak örgütlü bir kurum
*iletilerin herkesin kullanımına açık olması
*alıcı yorumlarının farklılaşabilmesi
*kamusaldır
*bir kitle iletişim aracına ihtiyaç duyulması

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI TARİHİ

1)ilk dönem(güçlü etkiler dönemi)
2)orta dönem(sınırlı etkiler dönemi)
3)geç dönem(1960’dan günümüze uzanan süreç yeniden etkiler dönemi)

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Ynt: İLETİŞİM BİLGİSİ DERS NOTLARI
« Yanıtla #1 : Nisan 01, 2010, 18:07:37 »
İletişim
Sözcük olarak dilimizdeki kullanımı yeni kavram olarak eski olan “iletişim” değişik etkileşimleri anlamları karşılamak için kullanılır. İleti alışverişi anlamında iletişim tüm canlılar dünyasında gözlenir; ancak yalnız insanlar arasında simgeler aracılığı ile duygu düşünce bilgi biriktirilip aktarılması söz konusudur. İletişim insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir bu nedenle her zaman her yerde vardır. Toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır; temel amacı insanın çevresi üzerinde etkin olma isteğidir ve değişik katmanlarda gerçekleşen bir etkinliktir. İnsan iletişiminin temeli konuşmadır. İnsan simge yaratabildiği için duygusal dilden önerme diline geçebilmiştir. Böylece yalnız duygularını değil bilgi ve yaşantılarını yargılarıyla birlikte aktarabilmekte kısaca öğrenip öğretebilmektedir. Ad koyma değişkenlik ve genelleme (soyutlama) simgesel dil ve düşüncenin temel özellikleridir. İnsanın düşüncesinin ve bilincinin gelişmesi ile dil becerisine sahip olması ve dili kullanmada yetkinleşmesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. İnsanı insan yapan kültür dil ile birlikte gelişir. Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir birikim olduğuna ve birey de kültürünü dil aracılığı ile öğrendiğine göre dil ile kültür arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. İletişimin gelişmesi düşüncenin gelişmesine ikisinin birlikte gelişmesi ise bilgi birikimini çoğaltıp hızlandırarak kültürün evrimine yol açar.
İletişim ve Toplumsal/Kültürel Sistemler
İletişimle toplumsal kültürel sistemler arasındaki ilişki karşılıklıdır. İletişim toplumsal/kültürel sistemlerin yeniden üretimi ve değişiminde rol oynadığı gibi toplumsal/kültürel sistemler de iletişim sistemlerini ve bireylerin iletişimini belirlerler. Bunun yanında iletişim toplumsal/kültürel sistemler hakkında bilgi vererek bireylerin iletişim davranışlarında öngörü sağlar. İletişim bir aktarma ve paylaşma süreci olduğu kadar bazı kişi ve grupların başkaları üzerinde güç kazanmasında da rol oynamaktadır. İletişimin işlevleri psikolojik ve toplumsal işlevler olarak sınıflandırılabilir.
Psikolojik işlevleri: Benmerkezli; araçsal; oyun ve benliğin geliştirilmesidir. Toplumsal işlevleri ise haberdar etme; eşgüdüm; kuşaklararası aktarma ve eğlence işlevleridir. Bireysel iletişimden toplumsal boyuttaki iletişime geçişte üç aşamadan söz edilebilir: Birincisi küçük gruplar içinde bireylerin gerçekleştirdiği iletişim; ikisincisi bu iletişimlerin zamanda ve mekanda birbirine eklendiği aşama; üçüncüsü ikinci aşamadaki iletişimlerin kitle iletişimi boyutunda genişlediği aşamadır.
İletişim Sürecinin Temel Ögeleri ve İşleyişi
İletişim sürecinin temel ögeleri kaynak ve hedef ileti; kanal ve araçlardır. Kaynak ve hedef iletiyi sunan ve alan kişi ve gruplardır. İleti içerik olarak anlam yapı olarak simge ve kodlardan oluşur. Anlam iletişimin anahtarı simge ve kodlar anlamın fiziksel alt yapı malzemesidir. Kanal ve araçlar ise anlamı oluşturacak biçimde düzenlenmiş simge ve kodları ileten fizik ve teknik yol ve olanaklardır. İletişim sürecinin işleyişi belli bir iletişim durumunda iletişimde yer alan ögeler ve bunların karşılıklı ilişki ve etkileşimlerini gösteren sözel ve görüntüsel bir modelle incelenebilir. Böyle bir modelde işlevsel açıdan kaynaktan hedefe hedeften kaynağa aşamaları ayırt edilebilir.
Birinci aşama anlamlandırma/yorumlama; iletileri kodlama ve gönderme süreçlerinden; ikinci aşama algılama ve kod açma; yorumlama; kodlama ve geri- besleme süreçlerinden oluşur. Bu süreçlerde kaynağın içeriğini belirleyip kodladığı ve değişik kanal ve araçlar aracılığı ile gönderdiği iletiler hedef tarafından yeniden üretilip yorumlanmakta ve bu yorumlara göre oluşan tepkiler kodlanıp kaynağa geri gönderilmektedir. İletişim tarafların ortak referans çerçevesinde gerçekleşmektedir
Sözlü ve Yazılı İletişim
Dil toplumsal ve kültürel bir etkinliktir. Bu nedenle bir dilin yapısı ve sözcük dağarcığı kültürel sistemle yakından ilişkilidir; buna bağlı olarak da bireylerin algılama biçimlerini etkiler. Dil bir anlamlandırma haritasıdır dile getirilmek istenen anlamlar için seçenekler sunduğu gibi bu anlamları biçimlendirir ve sınırlandırır. Yazılı iletişim konuşma dilinin zaman ve mekândaki sınırlılıklarını genişletmede en etkin ilk iletişim biçimidir. Uzaktan haberleşmede bilgi ve deneyimleri zamanda biriktirmede sözlü iletişime göre daha güvenilir bir yol olan yazı ile iletmenin kökeni mağara resimlerindedir.
Figuratif mağara resimlerini izleyen stilize çizimler bir tümceyi ya da tümce grubunu temsil eden bireşimli yazı kavramları dile getiren ideografik yazı sesleri karşılayan simgelerden oluşan fonetik (alfabetik) yazı yazı tarihinin bilinen ve genelde birbirini izleyen aşamaları sayılırlar. Avrupa’da 15. yüzyılda matbaanın icadı ve yoğun kullanımı yazılı iletinin hızla çoğalmasına bilgi ve düşüncelerin yayılmasına neden olmuştur. Ancak bu yayılmanın hızı okur-yazarlık oranı ile belirlenmiştir. Okur-yazar olmama sorunu ise günümüzde de tümüyle ortadan kalkmış değildir.
Sözsüz İletişim
Sözsüz iletişim kişiler arası iletişimde sözlü iletişimle birlikte etkin olan beden dili mekân ve zaman özellikleri renk ve giyim kuşam kodlarını içerir. Daha çok ilişkilerin belirlenmesinde ve/veya duyguların dile getiriminde rol oynar. Beden dili yüz ifadelerini oluşturan mimikler ve baş el- kol ayak- bacak vücudun duruşu gibi jestlere kodlanır. Beden dilinin evrensel kültürel ve kişisel boyutları vardır. İletişimde mekânın kullanım biçimi ve kişiler arası mesafe ilişkilerin tanımlanması ve duyguların dile getirilmesi açısından ilginç bir sözsüz iletişim biçimidir. Zaman iletişimin başlangıcında ve iletişim süresince sözel iletilerin yönü ve içeriği üzerinde etkili olur. Zamanında olunması gereken yerde olmak ve zamanı iyi kullanmak etkin bir iletişim için gerekli olan koşullardır. Renklerin dili ve giyim- kuşam dili özellikle toplumsal kimlik ve statülerin belirlenmesi ve duyguların dile getirimi açısından önemlidir. İletişimde susma/sessizlik rastlantısal değildir; değişik ileti ve tepkileri dile getirir
Kitle İletişimi
Kitle iletişiminin hedef kitlesi yapısal olarak ele alındığında görece bir büyüklüğe sahip türdeş olmayan isimsiz insanlardan oluştuğu görülür. Böyle bir kitleyi hedef alan kitle iletişimi; kaynak kesimin paylaşma ve ilişkileşme amacı ile bilgi düşünce duygu tutum ve kanıları alıcı kesim durumundaki büyük ve dağınık bir kitleye kitle iletişimini gerçekleştirmek üzere geliştirilmiş araçlarla iletilmesi sürecidir biçiminde tanımlanabilir. Gazete dergi kitap gibi basılı yayınlar; radyo ve TV gibi elektromanyetik olarak çalışan araçlar; sinema plak ses ve görüntü bantları ve diskleri; bir yönüyle bilgisayar ve etkileşimli video gibi araçlar kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarının haber verme eğitme eğlendirme dışımızdaki şeyleri gözlememize yardım etme kültürün devamlılığını sağlama eşya ve hizmetlerin tanıtılıp satılmasına yardım etme vb. işlevleri vardır. Anılan işlevlerine paralel olarak kitle iletişiminin toplumsal rolleri; gözcülük karar almaya katıcılık ve öğreticiliktir.
İkna Edici İletişim
İkna iletişim için ortak ve önemli bir nedendir. Tutum bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilimdir. Tutumun temel ögeleri düşünce duygu ve davranışlardır. İkna konusunda da düşünceler geliştirmiş olan düşünür Aristo’ya göre iknadaki artistik kanıtlar ethos pathos ve logos’tur. İknaya karşı koymada ise inanılırlık ve öğrenme önem taşıyan faktörlerdir