Gönderen Konu: Uygarlik Tarihi Vize Deneme Sinavları ve cevapları..  (Okunma sayısı 3572 defa)

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
1-) • Köylerin kente dönüşmesi
• Artı ürün üretilmesi ve depolanması
• Ekonomik çıkar bölgeleri oluşması
özellikleri verilen çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epipaleolitik çağ
B) Plaleolotik çağ
C) Mezolitik çağ
D) Neolitik çağ
E) Kalkolitik çağ

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik yani Eski Taş Çağ insanlarının kullandığı aletlerden değildir?
A) Tunç kılıç
B) El baltaları
C) Ok uçları
D) Mızrak uçları
E) Taş bıçaklar

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Taş Çağı – Tunç Çağı – Demir Çağı sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprağa yerleşme
B) Tapınakların yapılması
C) Tarımın başlaması
D) Teknolojide kullanılan maddeler
E) Kentlerin kurulması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Bir yerleşim yerinin uzun zaman boyunca iskan edilmesi sonucu üst üste biriken katmanların ait olduğu kültür çağlarının ayırt edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tipoloji
B) Tabakalanma
C) Karbon 14
D) Potasyum – Argon
E) Ağaç halkaları

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’da tarımı yapılan bitkilerden değildir?
A) Mercimek
B) Nohut
C) Patates
D) Arpa
E) Buğday

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi mezopotamyalıların uygarlığa katkılarından değildir?
A) Saban
B) Tekerlek
C) Çömlekci çarkı
D) Yapı kemeri
E) Su değirmeni

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi sümerce yazılmış epik(destani) şiirlerden değildir?
A) Adapa
B) Gılgamış
C) Yaradılış
D) Ninurta
E) Lugalbanda

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Yeni Babil Devleti zamanında yapılan ve eski çağların yedi harikasından biri olan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babil kulesi
B) Akbabalar steli
C) Babilin asma bahçeleri
D) Ziggurat
E) İştar kapısı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki hangi toplumun tüccarları sayesinde Anadolu toplumları yazıyı tanımıştır?
A) Sümerler
B) Assurlar
C) Babiller
D) Akkadlar
E) Mısırlılar

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi ilk defa Mezpotamyalılar’da kullanılan savaş aracıdır?
A) Ok ve yay
B) Mızrak
C) Savaş arabası
D) Balta
E) Hançer

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Eski Mısır’da siyasal açıdan önemli olmayan tabaka aşağıdakilerdehangisidir?
A) Başkomutan
B) Memurlar
C) Valiler
D) Firavun çocukları
E) Zanaatkarlar

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki firavunlardan hangisinin piramiti yoktur?
A) Coser
B) Keops
C) Kefren
D) Mikerinos
E) Haçepsut

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Erken Dönem Eski Mısır’ daki gelişmelerden değildir?
A) Krallık sisteminin oluşturulması
B) Hiyeroglif yazının geliştirilmesi
C) Coser piramiti ile birlikte anıtsal piramitlerin yapılmaya başlanması
D) İlk defa bir kadın firavunun yönetime geçmesi
E) Aşağı ve Yukarı Mısır krallıklarının birleştirilerek merkezi devletin kurulması

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi Mısırlılar’ın matematik çalışmalarıyla ilgili söylenemez?
A) Hipotenüsün karşısındaki açının dik olduğunu bilmeleri
B) Nil kenarındaki tarlaların sınırlarının saptanmasında geometriyi kullanmaları
C) Gelişmiş aritmetik bilgisine karşı basit bir geometri bilgisine sahip olmaları
D) Pi sayısının gerçek değerine çok yakın bir sayıya ulaşmaları
E) Matematik bilgilerinin Mezopotamya’dan daha düşük düzeyde bulunması

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Orta Krallık Döneminde firavunun ölümünden sonra tahtın el değiştirmesini kolaylaştırmak için oğlunu tahta ortak ederek yeni bir gelenek başlatan 12. sülalenin kurucusu firavun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menes
B) Coser
C) Keops
D) I.Amenemhet
E) I.Tutmasis

--------------------------------------------------------------------------------
16-) İnsanların bin yıllar boyunca aynı yerde üst üste kurmuş olduğu yıkıntılarının oluşturduğu yapay tepe hangi adla anılır?
A) Stel
B) Höyük
C) Sfenks
D) Hilani
E) Tümülüs

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Başkenti Gordion olan Demir Çağı Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urartu
B) Hitit
C) Lidya
D) Frig
E) Hatti

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi Hitit edebiyatı örneklerinden değildir?
A) Kaybolan Tanrı
B) İlluyankas Mitosu
C) Telepinu Efsanesi
D) Kumarbi Efsanesi
E) Gılgamış Destanı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Hitit devlet yönetimi ve toplum yapısı ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Tabarna, devletin başında bulunan kraldır.
B) Panku, soylular meclisidir.
C) Toplumun en küçük birimi ailedir ve ailenin reisi erkektir.
D) Bibru, savaşçılardır.
E) Tavanna, egemen kraliçedir.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) İ.Ö. 7. yüzyılda ilk defa sikke adı verilen parayı basan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hitit
B) Urartu
C) Frig
D) Lidya
E) Assur

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Bilinen ilk Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman
B) Mete
C) Ki-ok
D) Çi-çi
E) Ho-han-yeh

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Hunlardan önce Orta Asya kültürel yapısı için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) “Terek” adı verilen arabalar kullanılmış
B) Küçükbaş hayvan sürülerine “yoz” adı verilmiş
C) “Tarıglag” tarım yapılan arazidir
D) “Kaoche” adı verilen köyleri bulunmaktadır.
E) Küçükbaş hayvanların yününden elde edilen kumaşa “Batik” denilmiş.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Mısırı Pers imparatorluğuna kazandıran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Kambyses
B) I. Darius
C) Kserkses
D) II. Artakserkses
E) III. Darius

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi Elamlılarda Devlet yönetimi ile ilgili değildir?
A) Sukkalmah, baş kraldır.
B) Satrap, eyaletleri yöneten validir.
C) Sukkal, prenslerdir.
D) Dörtler kurulu, danışma meclisidir.
E) Krallar hem yönetici hem de din adamıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
25-) I. Darius’un Lidyayıları örnek alarak kendi adına bastırdığı altın paralara hangi ad verilmiştir?
A) Sikke
B) Siglos medikos
C) Dekadron
D) Lira
E) Dareikos

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan Stoa felsefesinin özelliklerinden değildir?
A) Tanrı ve evren aynıdır.
B) Kaderci niteliktedir.
C) Yaşamın amacı maddi zevk değil, erdemdir.
D) Tüm evren birbirine katı kurallarla bağlanmıştır.
E) Mutlu olmak için sürekli haz gerekir.

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi Minos Uygarlığı’nın özelliklerinden değildir?
A) Adını kral Minos’tan almıştır.
B) Yazı dilleri Linear A olarak bilinmektedir.
C) Yönetim biçimi teokratiktir.
D) En sık kullanılan kutsal sembollerden biri çift yüzlü baltadır.
E) Homeros’un İlyadasında anlatılanlar bu dönemle ilgilidir.

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Antik Yunan Çağında Hades hangi özelliğe sahip bir tanrıdır?
A) Müzik, şiir ve ışık tanrısı
B) Haber tanrısı
C) Deniz tanrısı
D) Yeraltı tanrısı
E) Savaş tanrısı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi Sofist akımın özelliklerinden değildir?
A) Herşey insanın gördüğü, kavradığına göredir.
B) İdaalar kuramı insanın ölümsüzlüğü üzerine kurulmuştur.
C) İnsanlar ikna edici güzel konuşmayı öğrenmelidir.
D) İnsan herşeyin ölçüsüdür.
E) İnsanlara göre değişen gerçekler vardır.

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Peloponnes Savaşları Atina ile hangi şehir arasında yapılmıştır?
A) Sparta
B) Milet
C) Korinthos
D) Samos
E) Halikarnas

Cevaplar

1-) E
2-) A
3-) D
4-) B
5-) C
6-) E
7-) A
8-) C
9-) B
10-) C
11-) E
12-) E
13-) D
14-) C
15-) D
16-) B
17-) D
18-) E
19-) D
20-) D
21-) A
22-) D
23-) A
24-) B
25-) E
26-) E
27-) E
28-) D
29-) B
30-) A
__________________
« Son Düzenleme: Nisan 01, 2010, 17:54:44 Gönderen: gizem316 »

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Ynt: Uygarlik Tarihi Vize Deneme Sinavları
« Yanıtla #1 : Nisan 01, 2010, 17:53:23 »
1-) Aşağıdakilerden hangisi Çanak - Çömlekli Neolitik Çağın özelliklerinden değildir?
A) Ölüler yerleşim yerinin dışın gömülmeye başlamış
B) Ekonomik çıkar bölgeleri oluşturulmuş
C) Çanak – çömlek yapımı başlamış
D) Taş temelli, ker*** evler yapılmış
E) Besin üretimine dayalı ekonomi tamamen yerleşmiş, avcılık ve toplayıcılık terk edilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Tarih öncesi (Prehistorik) çağlardan değildir?
A) Yeni taş çağı
B) Eski taş çağı
C) Bakır çağı
D) Tunç çağı
E) Orta taş çağı

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Prehistorik (Tarih öncesi) dönemi sona erdirdiği kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprağa yerleşme
B) Demirin kullanılması
C) Hayvancılığın başlaması
D) Yazının kullanılması
E) Çanak – Çömlek yapımı

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Tarih öncesi ve erken tarihi çağları, Eski taş, Orta taş, Yeni taş, Tunç ve Demir çağları biçiminde sınıflandırma aşağıdakilerden hangisine dayalı biçimde yapılmıştır?
A) Beslenme biçimi
B) İklim koşulları
C) Yazının kullanılması
D) Teknolojide kullanılan ham madde
E) Bulunulan bölge

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi Çanak – çömlek öncesi Neolitik çağın özelliklerinden değildir?
A) Üstleri dallarla ve kamışlarla örtülüp çamurla sıvanan yuvarlak kulübeler yapılması
B) Tahılları işlemede kullanılan öğütme taşları ve dibekler yapılması
C) Yassı balta adı verilen aletin yaygın biçimde kullanılması
D) Beslenme amaçlı koyun, keçi ve domuz evcileştirilmesi
E) Köylerin kentlere dönüşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kullanılan ve bugünki uygar yaşamın temelini oluşturan tekniklerden değildir?
A) Suyun depolanması
B) Kanal yapımı
C) Çömlekcilik
D) Toplayıcılık
E) Dokumacılık

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Mezopotamya’ da görülmemiştir?
A) Ay takvimini kullanma
B) Ölüleri mumyalama
C) Güneş saatleri kullanma
D) 60 tabanlı sayı sistemi
E) İlk defa gün kavramı kullanma

--------------------------------------------------------------------------------
8-) İ.Ö. 18.yy da kurulan Babil sülalesinin en önemli kralı olan ve zamanında ülkesinin sınırlarını batıda Akdeniz’e, doğuda İran’a, kuzeyde Toroslar’a kadar genişleten kral aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ur – Namnu
B) Gudea
C) Utu – Hegal
D) Hammurabi
E) I. Sargon

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya kabartma sanatının örneklerinden değildir?
A) Eannatum’ un Akbabalar steli
B) Naram – Sin kabartması
C) Hammurabi Kanunları steli
D) Lagaş yöneticisi Gudea’ nın heykeli
E) Yeni Assur Dönemi savaş ve av kabartmaları

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Tapınak işlevi ile birlikte, kütüphane, arşiv ve yazıcı okulu olarak da yararlanılan Mezopotamya yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İştar kapısı
B) Asma bahçeleri
C) Ziggurat
D) Saray
E) Piramit

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Mısır’da Eski Krallık döneminde Dahşur’da iki, Meidum’da bir piramit yaptıran 4. sülalenin ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kefren
B) Keops
C) Snefru
D) Mikerinos
E) Coser

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi eski Mısır’da yer almayan bir tabakadır?
A) Çiftçiler
B) Köleler
C) Rahipler
D) Burjuvalar
E) Zanaatkarlar

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Mısırlılar’ın yazı yazmada kullandıkları Papirüs hangi nesneden yapılıyordu?
A) Kil tablet
B) Nil Nehri kenarında yetişen bitki
C) Ceylan derisi
D) Düzgün kaya
E) Pişmiş tuğla

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Eski Mısır uygarlığında Kanopik aşağıdakilerden hangisine verilen addır?
A) Kurban edilecek hayvanlar
B) Tapınağa sunulan armağanlar
C) Ker***ten yapılmış mezarlar
D) Mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolar
E) Kayalara oyulmuş tapınaklar

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Mısır’ın geleneksel tanrıları yerine Güneş(Aton) tek tanrılı inancını yerleştirerek dinde reform yapmak isteyen ve adını da “Aton’un hizmetkarı” anlamına gelen Eknaton olarak değiştiren firavun aşağıdakilerden hangisidir?
A) IV.Amenofis
B) III.Amenofis
C) I.Tutmasis
D) II.Ramses
E) Tutankamon

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Anadolu’nun ilk Demir Çağı Kralı olarak ünlenen Midas hangi toplumun kralıdır?
A) Kimmerler
B) Lidyalılar
C) Frigler
D) Hititler
E) Urartular

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Duvarlarının biri üzerinde Hasandağı volkanı önündeki yerleşimi gösteren panosu ile dünyada ilk kez bir yerleşim yerinin planı ile karşılaşmamıza sağlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çatal höyük
B) Çay önü
C) Aşıklı höyük
D) Hallan çemi
E) Hacılar

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Eski Hitit Devleti döneminde yönetimle ilgili Panku adı verilen oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Din adamları
B) Tarımla uğraşan köylüler
C) Egemen kraliçe
D) Kralın yanında bulunan soylular meclisi
E) Ticaretle uğraşan tüccarlar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Assurlu tüccarların belirli bir serbestlik içinde yaşayıp ticaret yaptıkları, liman ya da rıhtım anlamına gelen yerleşmeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stel
B) Ziggurat
C) Karum
D) Sfenks
E) Vabartum

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Demir Çağı uygarlıklarından biri değildir?
A) Urartu krallığı
B) Frig krallığı
C) Babil krallığı
D) Geç Hitit Kent Devletleri
E) Lidya krallığı

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun İmparatorluğu’nun sosyal yapısı için söylenemez?
A) Toplumsal temel aileye dayalıdır.
B) Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara töre denir.
C) Ailenin birleşmesiyle Uruglar (sülale) oluşur.
D) Toprağa yerleşmiş ve temel geçim kaynakları ticarettir.
E) Yuğ adı verilen cenaze törenleri yapılır.

--------------------------------------------------------------------------------
22-) I. Kağan
II. Han
III. Hakan
Yukarıdakilerden hangisi Türk Devletlerinde hükümdarların kullandıkları ünvanlardır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangi Med’lerle ilgili bir özellik değildir?
A) Kendilerine ait bir yazıt ya da anıt bulunmaması
B) Babil orduları ile birleşerek Assur Krallığını yıkmaları
C) Kızılırmağa kadar Anadolu topraklarını egemenliklerine almaları
D) Pers devletini ortadan kaldırmaları
E) Lidyalılarla Kızılırmak civarında savaşmaları

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Pers imparatorluğunun kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Kambyses
B) I. Darius
C) II. Kyros
D) Kserkses
E) I. Artakserkes

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Başkenti Susa şehrinde yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlerin bulunması ile İran’da tarihi çağların hangi toplumla başladığı kabul edilir?
A) Pers
B) Med
C) Assur
D) Elam
E) Karsit

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi Dorların Yunanistanda egemenliği ele çevirdikleri dönemin özelliklerinden değildir?
A) Yunanistanın karanlık çağı olarak bilinen dönemidir.
B) Seramik bezeme sanatında geçim için doğal ve canlı motifleri, yerini keskin geometrik şekillere bırakmıştır.
C) Polis adı verilen kent devletleri ortaya çıkmıştır.
D) Yunanistandaki bazı topluluklar Anadolu’ya göç etmiştir.
E) Yunanistanın Anadolu, Yakın Doğu ve Mısır ile olan ticari ilişkileri gelişmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Antik Yunanda hem şehir hem de şehir devleti anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tiran
B) Basileus
C) Polis
D) Tesmotet
E) Eferos

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Antik Çağda dünyanın yedi harikasından biri olan büyük ölçüleri ile tanrısallığı vurgulanmak istenen ve Phaidos’a yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Artemis Tapınağı
B) Zeus Heykeli
C) Mauoselium
D) Rodos Heykeli
E) İskenderiye Feneri

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Günümüzde üniversitelerin temelini oluşturan Akademia adlı okulun kuran ve Sokrates’in öğrencisi olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristoteles
B) Platon
C) Herakleitos
D) Aristophanes
E) Thales

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Klasik Çağda yaşamış olan Halikarnasos’lu Herodotos’un uygarlığa katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modern tıbbın kurucusudur.
B) Güneş tutulmasını hesaplamıştır.
C) Akademia’yı kurmuştur.
D) Modern tarihin babasıdır.
E) Tragedya yazmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------

1-) B
2-) D
3-) D
4-) D
5-) E
6-) D
7-) B
8-) D
9-) D
10-) C
11-) C
12-) D
13-) B
14-) D
15-) A
16-) C
17-) A
18-) D
19-) C
20-) C
21-) D
22-) D
23-) D
24-) C
25-) D
26-) E
27-) C
28-) B
29-) B
30-) D
      

Çevrimdışı gizem316

 • Super Moderator
 • Daimi Uye
 • *****
 • İleti: 1540
 • Teşekkür: 39
 • özlüyorum seni zamanla barışamadım..yine hüzün:((
Ynt: Uygarlik Tarihi Vize Deneme Sinavları
« Yanıtla #2 : Nisan 01, 2010, 17:54:10 »
1-) Tarımın ilk geliştiği yer Neolitik dönemde Orta Doğu’da “Verimli Hilal” adı verilen bölgedir.
Aşağıda yerleşim birimlerinden hangisi verimli hilal’in dışında kalmaktadır?
A) Çayönü – Diyarbakır
B) Göbeklitepe – Urfa
C) Hacılar – Burdur
D) Hallan Çemi – Batman
E) Nevali Çori – Urfa

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bakır Çağı olarak da bilinen Kalkolitik Çağda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A) Artı ürün yani ürün fazlasının ortaya çıkması
B) Tapınak ekonomisi adı verilen sistemin kurumsallaşması
C) Ekonomik çıkar bölgelerinin oluşması
D) Köylerin kentlere dönüşmesi
E) Taş baltanın bulunup, kullanılması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Paleolitik yani Eski Taş Çağı insanlarının temel geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evcilleştirilmiş hayvanlardan yararlanma
B) Çanak – Çömlek yapımı
C) Obsidyen ticareti
D) Tarımla uğraşma
E) Avcılık ve besin toplayıcılığı

--------------------------------------------------------------------------------
4-) İlk insanların ortaya çıktığı Jeolojik Çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvaterner – 2 milyon yıl önce
B) Senozojik – 65 milyon yıl önce
C) Jura – 180 milyon yıl önce
D) Paleozojik – 570 milyon yıl önce
E) Arkeozojik – 4 milyar yıl önce

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Paleolitik (Eski Çağ) yaşamında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Çanak – Çömlek yapımı
B) Sanat ürünleri
C) Göçebe yaşam
D) Taş aletler kullanımı
E) Avcılık yapılması

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Bir taş stel üzerine 282 maddelik Akkadca yazılmış ve ilk defa borçlar hukukunun ele alınarak halkın korunduğu kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urukagina Kanunu
B) Ur – Namnu – Kanunu
C) Ana İttuşu Kanunu
D) Lipit – İstar Kanunu
E) Hammurabi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Sümerlerde en büyük yargıç olan kralın mahkemelerde bulunmadığı durumlarda, davalara bakan kral vekillerine hangi ad veriilir?
A) Lugal
B) Ensi
C) Sukkal
D) En
E) Rahip

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Sümerler’de Erken Hanedanlar Döneminde surlarla çevrili, merkezinde tapınaklar bulunan kent devletlerine aşağıdakilerden hangisi örnek değildir?
A) Urak
B) Ur
C) Kiş
D) Ninive
E) Nippur

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Yeni Babil Devleti döneminde, yeniyıl şenliklerinde kullanılan tören yoluna açılan ünlü eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammurabi Kanunları steli
B) Akbabalar steli
C) Gudea’ nın heykeli
D) İştar Kapısı
E) Asma bahçeleri

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamyalılar’ın zamanla ilgili çalışmalarından değildir?
A) Ay takvimi kullanmaları
B) Bir haftayı 7 gün kabul etmeleri
C) Güneş ve su saatleri yapmaları
D) Çeşitli geometrik şekillerin alan ve hacim hesaplarını yapmaları
E) Zaman ölçümünde 60 tabanlı sayı sistemini kullanmaları

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Eski Mısır’da sülaleler öncesi dönemde köylerin birleşmesi ile kabile niteliğinde ortaya çıkan yönetim birimlerinin adı nedir?
A) Nome
B) Satrap
C) İmparatorluk
D) Tiranlık
E) Valilik

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Mısırlılar’ın İ.Ö. 3000’lerde geliştirdikleri ve Dünya Kültür Tarihi açısından önemli olan takvimleri hangi olaya dayalı olarak yapılmıştır?
A) Firavunların ölümüne
B) Krallık kuruluşlarına
C) Güneş tanrısına
D) Piramitlerin yapımına
E) Nil Nehri’ nin periyodik taşkınlarına

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Eski Mısır yapıtlarında Mastaba hangi tür mezarlara verilen addır?
A) Basamaklı piramitlere
B) Kaya mezarlara
C) Gerçek piramitlere
D) Ker***ten yapılan mezarlara
E) Lahitlere

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Eski Mısır devlet yönetiminde, başyargıçlık görevinin yanısıra, ekonomiden, hazineden ve bütün yapı işlerinin denetiminden sorumlu olan ve Firavundan sonra en önemli kişi sayılan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Vezir
C) Rahip
D) Ordu komutanı
E) Mimar

--------------------------------------------------------------------------------
15-) II. Ramses tarihin devletler arası ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşmasını hangi devletle yapmıştır?
A) Hiksoslar
B) Mittaniler
C) Hititler
D) Assurlar
E) Nubyalılar

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Anadolu’da Neolitik (Cilalı Taş) Çağda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?
A) Tüketici yaşam yerine üretici yaşama geçilmesi
B) Çevredeki bazı bitki ve hayvan türlerinin evcilleştirilmesi
C) İlk köylerin ortaya çıkması
D) Çanak çömlek yapılması
E) Bakırın kullanılması

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Friglerde “matar” kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezar odası
B) Süs amaçlı kullanılan iğne
C) Ana Tanrıça
D) Dikdörtgen planlı yapı
E) Kaya kabartması

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Anadolu da, başka bir yerde saptanamayan baraj ve sulama yoğunluğu nedeni ile Hidrolik Krallık adının da verildiği Demir Çağı uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler
B) Urartular
C) Frigler
D) Lidyalılar
E) Hurriler

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Çok tanrılı bir dine sahip olan Hititlerde fırtına tanrısı olarakta bilinen baştanrı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hepat
B) Zeus
C) Teşup
D) Apollon
E) Şarruma

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Hitit toplum yapısında tabakalaşmanın en altında bulunan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soylular
B) Tüccarlar
C) Zenaatkarlar
D) Köylüler
E) Köleler

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Döneminde önce Doğu Romaya, daha sonra Batı Romaya egemenliğini kabul ettiren Avrupa Hun hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete
B) Teoman
C) Atilla
D) Timuçin
E) Kubilay

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Hunlardan önce Orta Asya’da yaşayan göçebe Türklerin evcilleştirdikleri hayvanlar içinde en çok önem verdikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sığır
B) Deve
C) At
D) Koyun
E) Ren geyiği

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile yazılmış olan Orhun-Yenisey kitabeleri hangi Türk toplumu tarafından dikilmiştir?
A) Uygurlar
B) Göktürkler
C) İskitler
D) Hunlar
E) Hazarlar

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Pers Kralı Kserkses zamanında gerçekleşmemiştir?
A) Ordusunu Çanakkale Boğazından, gemilerle yaptırdığı bir köprüden geçirmesi
B) Termopilai geçidinde Spartalı askerleri yenmesi
C) Salamiste Yunan donanmasına yenilmesi
D) Platayada Yunanlılara karada yenilmesi
E) Maraton Savaşı’nda Yunanlılara yenilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Zerdüşt dininde sözcük anlamı “bilgeliğin hükümdarı” olan tanrı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anahitra
B) Mithra
C) Huban
D) Ahuramazda
E) İnşuşinah

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Halikarnasos kentinin yöneticisi için karısı Artemisia tarafından yaptırılan ve Antik Yunan dünyasının 7 harikasından biri kabul edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeus heykeli
B) Mauosoleum
C) Rodos heykeli
D) Mısır piramitleri
E) Artemis tapınağı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Yunan Klasik Çağında, Yunanlıların Persleri yendiği ve adının bir spor dalına verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pelopones Savaşı
B) Aktium Savaşı
C) Truva Savaşı
D) Maraton Savaşı
E) Salamis Savaşı

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Klasik Çağda yaşamış, modern tıbbın kurucusu olarak bilinen ve mesleğe yeni başlayan hekimlerin, onun adını taşıyan yemini ettikleri bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipokrat
B) Aristophanes
C) Platon
D) Anaxagoras
E) Herodotos

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Antik Yunanda gençlerin eğitildiği spor etkinliklerinde bulunduğu ve içinde hamam, giyinme odaları ve dersliklerin bulunduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anfitiyatro
B) Akropolis
C) Boule
D) Gymnasium
E) Agora

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Arkaik Çağda İ.Ö. 638-558 yılları arasında yaşayan, Nomos adı verilen kanunlar çıkartan ve bunların tam metnini döner tahta levhalara yazdıran, ayrıca özetlerini konik taş steller üstüne yazdırarak her yere dağıttıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thales
B) Hesiodos
C) Solon
D) Pythagoras
E) Homeros

--------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar
1-) C
2-) E
3-) E
4-) A
5-) C
6-) E
7-) C
8-) D
9-) D
10-) D
11-) A
12-) E
13-) D
14-) B
15-) C
16-) E
17-) C
18-) B
19-) C
20-) E
21-) C
22-) C
23-) B
24-) E
25-) D
26-) B
27-) D
28-) A
29-) D
30-) C